وزیر ارتباطات اظهار داشت: هیچگاه مخالف رسانه ای شدن طرح موسوم به صیانت نبوده ام اما به چگونگی آن انتقاد داشته و دارم.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی نوشت: هیچگاه مخالف رسانه ای شدن طرح موسوم به «صیانت» نبوده ام اما به چگونگی آن انتقاد داشته و دارم. وی ادامه داد: آنچه این روزها تحت عنوان «نظر وزیر ارتباطات درباره نادرست بودن رسانه ای شدن طرح پشتیبانی از حقوق کاربران» در بعضی رسانه ها پخش شده، برداشتی غیردقیق و ناصحیح از سخنان بنده است. وزیر ارتباطات اظهار داشت: نسخه اولیه «طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه» زمانی رسانه ای شد که دارای مشکلات، کاستی ها و نقایص زیادی بود و خاطر عموم کاربران، فعالان زیست بوم فضای مجازی و صاحبان کسب وکارهای اینترنتی را مکدر کرده بود. وی افزود: وزارت ارتباطات در جلسات مختلفی نظرات کارشناسی نمایندگان کسب وکارها، فعالان فضای مجازی و دستگاه های در رابطه با این حوزه را گرفتن و جمع بندی کرد و با معرفی نماینده ای به کمیسیون ویژه بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، کوشش کرد تا نقایص و کاستی های این طرح برطرف شود. این روند هنوز هم ادامه دارد و طرح مذکور هنوز نهایی نشده است. زارع پور اشاره کرد: وقتی طرحی در مرحله اولیه بررسی کارشناسی است و تلاش همه جانبه برای ترمیم و اصلاح آن جریان دارد، اطلاع رسانی سریع و گاه ناقص یا متناقض درباره مفاد آن سبب بی اعتمادی افکار عمومی می شود و بر روند کوشش های اصلاحی اثر منفی می گذارد. وی ادامه داد: قاعدتاً اطلاع رسانی باید بر بحث های کارشناسی و نخبگانی برای ترمیم کاستی ها و نقایص متمرکز شود تا فضای اصلاحی توأم با دقت، طمانینه و سعه صدر جلو برود وگرنه انتشار نسخه نهایی هر طرحی حتی پیش از تصویب و تأیید یکی از وظایف رسانه ها است. وزیر ارتباطات اشاره کرد: به اعتقاد من رسانه ها نمایندگان افکار عمومی هستند و تلاش شان برای آگاهی از جزییات همه رویدادهای کشور و نقد منصفانه، قسمتی از رسالت آنها و مایه رشد و ارتقا جامعه است.

You may also like