به گزارش سئو بوی رگولاتور ضد انحصارطلبی آمریکا پیشنهاد مایکروسافت برای خرید شرکت اکتیویژن بلیزارد را بررسی می کند.

به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: کمیسیون تجارت فدرال به جای وزارت دادگستری بر تحقیقات درباره احتمال تاثیرگذاری این خرید بر رقابت نظارت خواهد نمود. این دو سازمان مسئولیت بازنگری های ضد انحصارطلبی ادغام شرکتها را برعهده دارند و اغلب درباره اینکه کدام یک درباره یک قرارداد تحقیق خواهد کرد، توافق می کنند.

لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال طرفدار رویکرد سخت گیرانه در بازنگری قراردادها بخصوص قراردادهای در ارتباط با غولهای فناوری است که به آنها کمک می نماید نفوذ کسب و کار خویش را گسترش داده و قدرت بیشتری در بازارهای دیگر پیدا کنند. این سازمان تحت مدیریت وی مانع دو خرید بزرگ شامل خرید شرکت Arm توسط شرکت انویدیا و قرارداد لاکهید مارتین برای خرید آئروجت راکتدین هولدینگز شد.

تحقیقات پیرامون اکتیویژن، به یکپارچه شدن دارایی های بازی شرکت اکتیویژن با سیستمهای سخت افزار و کنسولهای مایکروسافت متمرکز خواهد بود. رگولاتورها احیانا بررسی می کنند مالکیت اکتیویژن چه تاثیری بر دسترسی رقیبان مایکروسافت به بزرگترین بازیهای این شرکت خواهد داشت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، آخرین خرید قابل توجه مایکروسافت خرید شرکت نرم افزاری نوآنس کامیونیکیشنز در قراردادی به ارزش ۱۷ میلیارد دلار بود که تابستان گذشته از جانب مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا تایید شد اما سازمان رقابت و بازارهای انگلیس همچنان درحال بازنگری این قرارداد است.
You may also like