وزارت خزانه داری آمریکا ارائه خدمات در وب سایت سازمان خدمات درآمد داخلی خودرا به منوط به استفاده از فناوری تشخیص چهره کرده که این امر منجر به نقض حریم شخصی افراد می شود.

به گزارش سئو بوی به نقل از انگجت، یک مقام رسمی در وزارت خزانه داری ایالات متحده می گوید باتوجه به اعتراض ها و اظهار نگرانی ها، سازمان های تابعه این وزارتخانه درحال بررسی جایگزین هایی برای یک نرم افزار بحث برانگیز تشخیص چهره هستند. بااینکه وی بطور خاص به نگرانی های مربوط به حریم خصوصی در صورت استفاده از نرم افزار شرکت آی دی می اشاره نکرد.
الکساندرا لامانا، سخنگوی وزارت خزانه داری در این مورد گفته است: سازمان خدمات درآمد داخلی پیوسته به دنبال راه هایی برای ایمن تر کردن پروسه تشکیل پرونده است. ما به اهمیت صیانت از حریم خصوصی مالیات دهندگان اعتقاد داریم و همین طور اطمینان می دهیم که مجرمان نمی توانند به حساب های مالیات دهندگان دسترسی پیدا کنند.
لامانا با اشاره به فقدان بودجه برای نوسازی این سازمان، همین طور اظهار داشت که برای این مجموعه «غیرممکن» است که ابزاری داخلی برای تشخیص هویت طراحی و بوجود آورد و البته مالیات دهندگان آمریکایی ملزم به ثبت مالیات خود بصورت آنلاین نیستند.
این سازمان از اواخر سال گذشته، کاربران را ملزم به استفاده از فناوری تشخیص چهره شرکت آی دی می برای دسترسی به بخش های خاصی از وب سایت خود کرد. این سازمان از تابستان امسال از افراد می خواهد که پیش از این که بتوانند مالیات خودرا بصورت آنلاین ثبت کنند، از فناوری تشخیص هویت آی دی می استفاده کنند.
این فرایندی است که مالیات دهندگان را ملزم می کند شناسه دولتی خود، یک کپی از قبض آب و برق و یک عکس سلفی ویدئویی را به این شرکت مستقر در ویرجینیا عرضه کنند. نکته مهم این است که تصاویر ارسالی کاربران نزد شرکت آی دی می محفوظ باقی نمی ماند و از آنها جهت بررسی تصاویر افراد درگیر در کارهای جنایت کارانه سازمان یافته و شناسایی این اشخاص استفاده می شود.

You may also like