از سال ۲۰۰۹ که ارزهای دیجیتال عرضه شدند اغلب ابزاری برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده اند و جایگزینی برای ارزهای رایج نبوده اند اما در چند سال قبل این نگرش تغییر کرده و بعضی از کشورها آنها را ارز قانونی معرفی کرده اند و این ایده درحال آزمایش است.
به گزارش سئو بوی به نقل از تایمز، یکی از مزایای ارزهای دیجیتال قابلیت استفاده از آنها بعنوان حواله است با این وجود، ۱۰ کشور ممنوعیت یا محدودیت های قابل توجهی برای ارزهای دیجیتال ایجاد کردند به این مفهوم که خدمات حواله نمی تواند از این پتانسیل بازار استفاده کنند.
طبق گزارش بانک جهانی، حواله ها صنعت بزرگ جهانی است و بر اساس گزارش بانک جهانی، جریان وجوه ارسالی به کشورهای با درآمد پایین و متوسط تنها در سال ۲۰۲۰ به بیشتر از ۵۴۰ میلیارد دلار می رسد و هزینه حواله یکی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است.
ارز دیجیتال، ابزاری برای افزایش سرعت و کاهش هزینه حواله ها پیشنهاد شده است اما محیط نظارتی برای دارایی های دیجیتال مبهم است.
بر مبنای نتایج مطالعه جدید نیمی از ۱۰ بازار برتر ارسال حواله همچون ایالات متحده، آلمان و امارات متحده عربی مقررات دوستدار رمزنگاری بوجود آورده اند و ۳۰ درصد موضع خنثی دارند.
دو بازار از ۱۰ بازار برتر ارسال کننده حواله یعنی چین و روسیه هم موضع ضد رمزنگاری را در دستور کار خود قرار دادند.
ارزهای دیجیتال به سرعت به یکی از رایج ترین واژه ها در پرداخت های برون مرزی تبدیل گشته است و طرفداران آن ادعا می کنند که می تواند سرعت را افزایش داده و هزینه ها را در مقایسه با سایر راهکارهای ارسال حواله کم کند.
ارزهای دیجیتالی این پتانسیل را خواهند داشت که بخشی از ترکیب کلی انتقال پول شوند اما انتظار نداشته باشید که تنها رویکرد پرداخت های جهانی محسوب شوند.
منبع:

You may also like