به گزارش سئو بوی خوزستان مدیر مخابرات منطقه خوزستان اظهار داشت: سایت تلفن همراه اول درویشیه شهرستان کارون که به سبب آتش سوزی از کار افتاده بود، باردیگر نصب و وارد مدار شد.

رحیم فلاح زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: متأسفانه مدتی پیش سایت پر سرعت همراه اول درویشیه شهرستان کارون گرفتار آتش سوزی شد و از کار افتاد و این مساله موجب اختلال در شبکه ارتباطی تلفن همراه اول مشترکان در منطقه درویشیه شهرستان کارون شد.

وی اضافه کرد: با پیگیری مستمر حوزه معاونت ارتباطات سیار و بعد از جذب و نصب تجهیزات فنی و تعویض لینک و کابل کشی برای این سایت و تلاش کارشناسان حوزه نگهداری سیار و همکاران در شهرستان، سایت پر سرعت درویشیه با تکنولوژی ۲G و ۳G برای بار دوم راه اندازی و وارد مدار شبکه ارتباطی همراه قرار گرفت.

فلاح زاده اظهار داشت: با راه اندازی مجدد و وارد مدار شدن این سایت، اختلالات پیش آمده در شبکه ارتباطی همراه اول در مناطق تحت پوشش این سایت، رفع و شبکه ارتباطی همراه اول در این مناطق نرمال شد.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان اشاره کرد: سرقت و از میان رفتن تجهیزات و منصوبات مخابراتی سبب ایجاد اختلال در ارتباطات شهروندان می شود و با توجه به این که پایداری ارتباطات با تامین امنیت منصوبات و تجهیزات مخابراتی رابطه مستقیمی دارد، بدین سبب ارائه خدمات، همکاری شهروندان و ارگان ها و سازمان های ذیربط برای امنیت منصوبات و تجهیزات مخابراتی را می طلبد.

منبع:

You may also like