در کارگروه ساماندهی پیام ‎رسانها و شبکه های اجتماعی مجازی بر اهمیت این مساله در مدیریت فضای مجازی کشور و اعمال حکمرانی سایبری مطلوب که از سمت سکوهای خارجی مورد تهدید قرار گرفته است تاکید گردید.

به گزارش سئو بوی به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، در این دیدار دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن ارائه گزارشی به کارگروه درباب آخرین وضعیت پیگیری و میزان اجرائی سازی اسناد و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی و همین طور ابلاغیه های قضایی موجود پیرامون ساماندهی پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی مجازی، بر اهمیت این مساله در مدیریت فضای مجازی کشور و اعمال حکمرانی سایبری مطلوب که از سمت سکوهای خارجی مورد تهدید قرار گرفته است تاکید نمودند.
در ادامه اعضای جلسه ضمن تایید لزوم اجرائی و عملیاتی شدن مصوبات قبلی براصل همدلی و هماهنگی در اقدمات برای جلوگیری از رهاشدگی در فضای مجازی تاکید کرده و با بیان آمادگی برای پیاده سازی این اسناد ضرورت در نظر گرفتن تحولات فضای مجازی و ایجاد نظام جامع رگولاتوری را یادآوری کردند.
همچنین قرار شد جلسات تا حصول نتیجه نهایی ادامه یافته و از ظرفیت همه دستگاه های کشور در این مساله استفاده گردد.
گفتنی است؛ این جلسه با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی، وزرا، روسا و نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه اجرا شد.

You may also like