سئو بوی: وزارت ارتباطات با بیان فراخوان برگزاری کنفرانس ظرفیت صنعت فضایی، از تمامی فعالان صنعت فضایی برای نمایش توانمندی های خود، دعوت به حضور کرد.
به گزارش سئو بوی به نقل از وزارت ارتباطات، دبیرخانه کنفرانس ظرفیت صنعت فضایی در دومین فراخوان با تاکید بر برنامه ریزی برای شناسایی تمامی استعدادهای صنعت فضایی موجود در کشور، از تمامی شرکت ها، سازمان ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی و پژوهشکده ها دعوت کرد تا توانمندی هایشان را در این کنفرانس و نمایشگاه جانبی آن عرضه کنند. دبیرخانه کنفرانس ظرفیت صنعت فضایی، پیرو نخستین فراخوان در تاریخ ۲۰ آبان سال جاری بمنظور شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های صنعت فضایی کشور، دومین فراخوان را به شرح زیر اعلام می کند: ۱- کنفرانس ظرفیت صنعت فضایی در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال جاری (روز ملی فناوری فضایی) در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام خواهد شد. ۲- این کنفرانس بصورت محدود و فقط با حضور ذی ربطان حوزه فضایی انجام می شود. ۳- در این کنفرانس از یک سو برنامه های توسعه و نقشه راه صنعت فضایی (نمایش تقاضا) توسط مسئولان ذیربط و از طرف دیگر توانمندی های داخلی صنعت فضایی (نمایش زنجیره تامین داخلی) بوسیله شرکتها / نهادهای برگزیده ارائه خواهد شد. ۴- دبیرخانه کنفرانس ظرفیت مایل است تمامی استعدادهای موجود در کشور را شناسایی و از آنان برای حضور در این رویداد مهم دعوت کند. ۵- از تمامی شرکت ها، سازمان ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقی و صنعتی، پژوهشکده ها و … درخواست می شود تا قابلیت های خودرا به همراه تمایل برای حضور در کنفرانس و نمایشگاه جانبی آن، حداکثر تا اختتام دی ماه سال جاری به آدرس info@telecomsyndicate.ir ارسال نمایند تا بعد از بررسی برای حضور در این رویداد دعوت شوند. حضور در کنفرانس ظرفیت برای متخصصان صنعت فضایی برگزیده رایگان است.


منبع:

You may also like