به گزارش سئو بوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره تضمین وعده ایجاد یک میلیون پورت فیبر نوری درصورت افزایش تعرفه های تلفن ثابت اظهار داشت:  هر طرح و انتظاری که ابلاغ می شود، الزاماتش هم پیشبینی شده است،  بنابراین ما همانطور که سالیان متمادی در این حوزه کار کرده ایم، برای توسعه فیبر نوری هم اعلام آمادگی کردیم.
به گز ارش ایسنا، از زمان شروع دولت سیزدهم هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع توسعه اینترنت ثابت تاکید کرده است. او در این حوزه اظهار نمود: اولین راهبرد، توسعه دسترسی به شبکه پرسرعت داخلی تا دورافتاده ترین نقاط کشور خواهد بود. به صورت طبیعی و مثل سایر کشورهای پیشرفته در حوزه ارتباطات، اولویت ما در توسعه دسترسی ارتباطی شبکه ثابت است.
عیسی زارع پور چندی قبل با اشاره به مشکلات شرکت مخابرات ایران، گفته بود: بخشی از مشکلات در ارتباط با مخابرات است که باید تغییرات اساسی در آن اتفاق بیفتد و بخشی در ارتباط با کم کاری حاکمیت است. برای مثال باوجود تورم ۳۰ برابری در بعضی خدمات در ۱۰ سال گذشته، تعرفه های مخابراتی تغییری نکرده است، در حالیکه اگر تعرفه ها افزایش پیدا نکند، نمی توان انتظار توسعه داشت.
او همینطور بعد از آن درباره اصلاح تعرفه های مخابراتی و برنامه مخابرات برای صرف این درآمد در حوزه فیبر نوری بیان کرد: اصلاح تعرفه ها در راه تصویب است و شرکت مخابرات هم باید تضمین دهد که حداقل سالی یک میلیون پورت فیبر نوری در کشور راه اندازی کند، بدین صورت که یا سیم مسی های موجود به فیبر نوری تبدیل گردد یا در نقاطی که اصلا ارتباطی وجود ندارد، فیبر نوری راه اندازی کند.
برای توسعه فیبر نوری اعلام آمادگی کردیم
در این راستا مجید سلطانی -مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت مخابرات ایران به وعده ایجاد یک میلیون پورت فیبر نوری در سال عمل می کند، اظهار داشت: هر سیاستی که وزارت ارتباطات ابلاغ کند، شرکت مخابرات انجام می دهد. البته هر طرح و انتظاری که ابلاغ می شود، الزاماتش هم پیشبینی شده است، ازاین رو ما همانطور که سالیان متمادی در این حوزه کار کرده ایم، برای این توسعه هم اعلام آمادگی کردیم.
وی در پاسخ به این که آیا افزایش تعرفه های نگهداری از خطوط تلفن ثابت می تواند سرمایه گذاری لازم را برای ایجاد این تعداد پورت فیبر نوری فراهم آورد، اظهار داشت: توسعه الزامات دارد و این الزامات را سیاست گذار که وزارت خانه است، تشخیص می دهد. ازاین رو نه تنها برای شرکت مخابرات، بلکه برای بقیه بازیگران این صنعت و باقی اپراتورها، وقتی که طرحی برای توسعه داده می شود، الزاماتش هم دیده می شود. ما هم با این کلیات هماهنگیم و پیشروی این صنعت هستیم و برای توسعه خودمان بیشتر از همه انگیزه داریم.
مدیرعامل شرکت مخابرات درباره علت عدم تحقق پنج میلیون پورت فیبر نوری و تضمین ایجاد یک میلیون پورت سالیانه، اظهار نمود: وقتی شما برنامه سالیانه می دهید، باید الزامات و امکانات بر مبنای آن برنامه مهیا شود و اگر مهیا نشود، این برنامه محقق نمی گردد. اما اگر طرحی و برنامه ای می دهید و جامع به آن برنامه نگاه می کنید، ینی همه چیز را پیشبینی کردید و در آن صورت میتوان انتظار تحقق برنامه را داشت.
سلطانی ضمن اشاره به برگزاری جلسات مشترک با وزارت ارتباطات بیان نمود: ما کمیته های تخصصی مشترک داریم و روی طرح ها کار میکنیم و کاملا هماهنگ هستیم. شرکت مخابرات یک شرکت بزرگ است و برای کار و اجرای پروژه های بزرگ هیچ دغدغه ای ندارد، ۳۱ استان وجود دارد و ما در مخابرات، منابع انسانی متخصص و باتجربه و سالها کار تخصصی در تکنولوژی های مختلف داریم و شرکت مخابرات هیچ محدودیتی در مورد منابع انسانی و اجرا ندارد واگر الزامات آماده باشد، ما آماده ایم.
این در شرایطی است که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره عدم تحقق وعده پنج میلیون پورت فیبر نوری تا سال ۱۳۹۸، اظهار داشته بود: برای تحقق شبکه دسترسی در شبکه ملی اطلاعات، به ۵۰۰۰ میلیارد هزینه نیاز بود، برای تأمین این هزینه، طرح چند راه وجود داشت، اصلاح تعرفه های مخابرات، کمک سهامداران و فروش بخشی از اموال شرکت و چون توافق بین وزارت و سهامداران، انجام نشد، این اتفاق رخ نداد و ما از سمت خودمان یک میلیون پورت را مهیا کردیم و تا آخر سال جاری ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پورت دیگر اضافه خواهد شد.
منبع:

You may also like