به گزارش سئو بوی شرکت اپل بروزرسانی مهم iOS ۱۵.۲ را منتشر نمود که شامل قابلیت جدیدی به نام میراث دیجیتالی (Digital Legacy) است.

به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، این تغییر به کاربران اجازه می دهد افراد خاصی را انتخاب کنند که می توانند بعد از مرگ آنها، به حساب اپل شان دسترسی پیدا کنند.

تاکنون دسترسی به حساب اپل عضو خانواده یا دوستی که درگذشته بود، برای عزیزانشان بسیار دشوار بود. بازماندگان شخص بدون کد ورود تلفن یا اطلاعات آی کلود، برای دسترسی به اطلاعات دیجیتالی فرد متوفی، گاهی مجبور می شدند حکم دادگاه دریافت نمایند. این دسترسی می تواند به بازماندگانی که به شماره های تلفن، ایمیل ها، کلمات عبور، یادداشت ها و اطلاعات دیگر فرد متوفی نیاز دارند، مفید باشد.

مخاطبان انتخاب شده می توانند بعد از درگذشت کاربر، به اطلاعات ذخیره شده در آی کلود مانند تصاویر و اسناد دسترسی پیدا کنند البته باید کلید دسترسی ویژه و یک نسخه از گواهی فوت وی را داشته باشند.

کاربران میراث دیجیتالی افرادی را انتخاب می کنند که احیانا به گواهی فوت آنها دسترسی داشته باشند.

برای تنظیم قسمت میراث دیجیتالی، کاربران بعد از به روزکردن سیستم عامل دستگاه و دریافت نسخه iOS ۱۵.۲ باید این مراحل را طی کنند:

قسمت تنظیمات در گوشی آیفون را باز کرده و به روی نام خود در بالای صفحه بزنند. قسمت “کلمه عبور و امنیت” را انتخاب کنند و سپس مخاطبان میراث (Legacy Contact) را انتخاب کنند. نام پنج نفر از اعضای خانواده یا دوستانشان را انتخاب کنند. کاربر کد دسترسی دریافت خواهد نمود که باید آنرا چاپ کرده و در مکان امنی در کنار اسناد دیگرش نگهداری کند. مخاطبان میراث دیجیتالی باید این کد و گواهی فوت را برای دسترسی به حساب کاربر ارائه نمایند.

بر اساس گزارش شبکه CNBC، مخاطبان میراث می توانند برای تقاضای دسترسی بعد از فوت کاربر، به وبسایت اپل رجوع کنند.
You may also like