معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی بر ضرورت تدوین سند الزامات حاکمیتی شهر هوشمند در کشور اصرار کرد و اظهار داشت: سند سیاست ها و الزامات حاکمیتی شهر هوشمند در مرکز ملی فضای مجازی تصویب می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، ابوالفضل روحانی در نخستین جلسه هم اندیشی پیش نویس اولیه سند الزامات حاکمیتی شهر هوشمند، اضافه کرد: یکی از با اهمیت ترین مسائل و مشکلات کشور در زمینه شهر هوشمند، نبود جهت گیری های کلان و سیاست های مشخص در این حوزه می باشد. وی اظهار داشت: تدوین این سند در کشور موجب جلوگیری از اتلاف منابع شده و کسب موفقیت در این عرصه را امکانپذیر خواهدنمود و به همین دلیل از سال قبل پروسه تدوین سند اولیه «سیاست ها و الزامات حاکمیتی شهر هوشمند» در مرکز ملی فضای مجازی شروع شده است. معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به دلیلهای عدم شکل گیری سیاست و استراتژی مشخص در زمینه شهر هوشمند در کشور، اضافه کرد: باتوجه به تنوع ابعاد عملکردی حوزه های شهر هوشمند، هم اندیشی در این عرصه به سبب پیچیدگی اکوسیستم شهر هوشمند و نبود مدیریت یکپارچه شهری در ایران، اهمیت بسیاری دارد. وی اشاره کرد: به همین دلیل این سند با هم اندیشی ذی نفعان کلیدی و متنوع اکوسیستم شهر هوشمند شامل وزارت کشور (سازمان شهرداری و دهیاری های کشور)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، سازمان پدافند غیرعامل کشور، وزرات راه و شهرسازی، شوراهای اسلامی شهر و دیگر نهادهای مرتبط و تجمیع نظرات آنها در حوزه غنی سازی محتوای آن، تهیه و برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد. نخستین جلسه نقد و بررسی پیش نویس اولیه سند الزامات توسعه هوش مصنوعی با حضور خبرگان و صاحب نظران حوزه شهر هوشمند در مرکز ملی فضای مجازی انجام شد و در این نشست گزارشی از روند اجرائی و رویکرد اصلی در بازنویسی سند اولیه و نظراتی درباب نحوه چگونگی مواجهه با پدیده نوظهور شهر هوشمند در کشور عنوان شد.

You may also like