به گزارش سئو بوی یکی از قدرتمندترین گروه های هکری روسی مسئولیت حمله آخر هفته گذشته به یک نیروگاه برق استرالیایی را که به میلیون ها نفر خدمات رسانی دارد، برعهده گرفت.

به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، مطبوعات استرالیا دوشنبه هفته جاری گزارش کرده بودند هکرهای تحت حمایت دولت چین عامل حمله به نیروگاه CS Energy هستند که متعلق به ایالت کوئینزلند در شمال شرقی استرالیاست. گزارشهای مذکور که در بحبوحه تنشهای شدید میان استرالیا و چین منتشر شدند، سبب شد این نیروگاه روز سه شنبه اطلاعیه ای منتشر کند و به نقل از اندرو بیلز، مدیرعامل خود اعلام نمود هم اکنون هیچ نشانه ای از اینکه واقعه سایبری یک حمله تحت حمایت دولتی بوده است، وجود ندارد.

در این بین گروه باج افزاری Conti از نیروگاه CS Energy در وبسایت خود بعنوان یکی از قربانیانش نام برد.

برت کالو، تحلیلگر تهدید در شرکت امنیتی “امسی سافت” اظهار نمود: گروه Conti نام CS Energy را در وبسایت خود قرار داده که نشان داده است یکی از زیرشاخه هایش مسئول این حمله بوده است.

نشریه دیلی میل و سایر مطبوعات استرالیا، مستقیما چین را عامل این حمله معرفی کرده بودند. اما کالو اظهار داشت: تصور می رود Conti یک گروه مستقر در روسیه باشد نه یک گروه چینی و به نظر می آید حمله به شرکت CS Energy صرفاً یک مورد دیگر از سلسله حملات باج افزاری است که با انگیزه های مالی صورت می گیرد.

گروه Conti مانند گروه های باج افزاری دیگر، با زیر شاخه هایش به اهداف مورد نظر رخنه کرده و سپس برنامه ای برای به رمز درآوردن فایلهای کامپیوتری نصب کرده و قربانیان را برای مذاکرات پرداخت باج به Conti ارجاع می دهد.

بر اساس گزارش رویترز، این گروهها حملات به نیروگاهها، بیمارستانها و سایر زیرساختهای حساس را در یک سال قبل افزایش داده اند. مقامات و محققان غربی اعلام نموده اند برخی از این گروهها ارتباطاتی با سازمانهای اطلاعاتی روسیه دارند اما چنین اتهاماتی ضد سازمانهای چینی مطرح نشده است.

منبع:

You may also like