دادگاهی در مسکو جریمه ای ۳ میلیون روبلی (۴۰۴۰۰ دلاری) برای گوگل تعیین کرده برای اینکه این شرکت محتوای غیرقانونی را حذف نکرده است.
به گزارش سئو بوی به نقل از رویترز، روسیه در ماه اکتبر تهدید کرد جریمه ای کلان برای گوگل (معادل درصدی از درآمد شرکت در این کشور) تعیین می کند برای اینکه بارها محتوای غیرقانونی در موتور جستجو و یوتیوب را حذف نکرده است. جریمه جدید گوگل در حالی وضع شده که این شرکت ماه گذشته اعلام نمود بیش از ۳۲ میلیون روبل جریمه نقدی پرداخت کرده است. روسیه امسال میلادی چند جریمه کوچک برای شرکت های فناوری آمریکایی تعیین کرده است. در همین راستا راسکامنادزر (سرویس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه های جمعی روسیه) نیز از ماه مارس سرعت توئیتر را کاهش داده و از طرف دیگر به رویترز اعلام نمود تا زمانیکه تمام محتوای غیرقانونی در این پلت فرم حذف نشود، محدودیت آن پابرجا خواهد بود.

You may also like