سئو بوی: دبیر شورای عالی فضای مجازی بر اصلاح و بازتعریف نظام آموزشی و نظام تربیتی باتوجه به روند تحولات عصر فضای مجازی در دنیا تاکید نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست چالش ها و فرصت های رسانه و فضای مجازی در زمینه فرهنگ و تربیت در دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر این که فضای مجازی یک فضای فناوری محور است، اظهار داشت: فضای مجازی تحول بزرگی را در زندگی بشر به وجود آورده و وارد عصر و تمدن جدیدی شدیم که در تعبیر آن اختلاف نظر وجود دارد و برخی آنرا ادامه عصر مدرنیته می دانند اما آنچه که مسلم است و برمبنای فرمایشات مقام معظم رهبری ما وارد عصری جدید با تحولی عمیق شدیم. وی با اشاره به این که در عصر مدرن انسان محوری پایه دانش و فکر بشر بود، اضافه کرد: در عصر فضای مجازی، زیست بوم جای انسان قرار می گیرد و اصل زیست بوم است و با ظهور فضای مجازی در تکنولوژی که در امتداد انسان است، انفجار رخ داد و ما شاهد جهش فناوری همچون محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی در این عصر هستیم و ارتباطات انسان بصورت شبکه سایبر شکل گرفته و جهانی شدن که از خصایص ذاتی این عصر است موجب ایجاد تغییرات عمیقی در زمینه اجتماع انسان ها شده است. فیروزآبادی اشاره کرد: قبل تر زیست بوم انسان ها فیزیک بود اما امروز زیست بوم ما سایبر فیزیک است و مجاز قائم بر حقیقت بوده و استقلال ندارد بدین سبب دنیای امروز نیاز به بازتعریف مفاهیم دارد و در صورتیکه بخواهیم با مفاهیم پیشین در فضای بسط یافته امروز زیست نماییم با چالش روبرو خواهیم شد. دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این نکته که بازتعریف مفاهیمی که در بستر تمدنی، ایدئولوژیکی و دینی تولید شده اند دشوار است، گفت: سرعت تحولات و بسط یافتگی بسیار زیاد است و مفاهیم همچون آزادی، حریم خصوصی، آموزش و نظام رسانه نیاز به بازتعریف دارد. فیروزآبادی درباره خصایص فضای مجازی اضافه کرد: این زیست بوم به شدت اجتماعی و اقتصادیست به نحوی که حوزه فرهنگی و سرگرمی اقتصاد بزرگی به وجود آورده که هم راستای اقتصاد غیر سرگرمی سودآور است بدین سبب نمی توانیم نظام تربیتی و فرهنگی طراحی نماییم اما مسائل اقتصادی و اجتماعی در آن لحاظ نشده باشد. وی با اشاره به این که تکنولوژی های امروز نهادگریز بوده و برخلاف دوره مدرنیته که نماد نظم و نظام سازی بود اهتمام بر حذف نهادها دارند، اظهار داشت: حرکت بشر به سمت جهانی شدن موجب این اتفاق بوده و ما شاهد یک تحول تمدنی بزرگ هستیم و برای حکمرانی آن نیاز به بازتعریف و سازماندهی مجدد مفاهیم در تمامی حوزه ها داریم. دبیر شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد: جهان در زمینه اقتصاد به سمت سکویی شدن پیش می رود و جهانی درحال شکل گیری است که توسعه خدمات آن متکی بر پلت فرم ها است. در این پلتفرم های جهانی ما در معرض سلطه شرکت های انحصاری بزرگ در دنیا هستیم که خدماتی باکیفیت کمیت مناسب و ارزان عرضه می کنند و در حقیقت نه فقط ما بلکه دنیا با سیطره و سرمایه داری سکوها با رویکرد تضعیف دولت ها روبرو است. وی با اشاره به این که این مساله جزو چالش های عصر حاضر است، اظهار داشت: در زمینه فرهنگی نیز با چندگانگی فرهنگی روی این سکوها مواجهیم که باید برای پرداختن به مساله جهاد تبیین در کنار مدیریت آن، برنامه ریزی نماییم. فیروزآبادی اضافه کرد: در نظام شبکه ای فضای مجازی با اعمال قدرت روبروییم که می تواند با تأثیر عمیق رفتار مردم را تغییر دهد و یا حتی تکلیف آینده یک کشور را با تأثیر بر انتخابات روشن کند بدین سبب در بحث حاکمیت نیز بازتعریف مفاهیم جدیدی همچون حکمرانی که وجه قدرت نرم حاکمیت است مطرح است. وی با تاکید بر حوزه اجتماعی در فضای مجازی اشاره کرد: در زمینه اجتماعی، جهانی شدن، شبکه ای شدن، تعاملی شدن، اطلاعاتی شدن و اقتصادی شدن مطرح است که باتوجه به تحولاتی که بیشتر در زمینه سبک زندگی است، ما مواجه خواهیم بود با جهانی شدن بیشتر نظامات مهم اقتصادی و سیاسی و شاهد تحولات سریع در نظام رسانه ای خواهیم بود که در ابتدا در نظام اطلاعاتی با موتورهای جستجو به وجود آمد و هم اکنون شبکه های اجتماعی و همین طور رسانه های اجتماعی شکل گرفته است. فیروزآبادی اظهار داشت: نظام رسانه ای فعلی در فضای مجازی به سمت اجتماعی کردن حرکت نمی کند بلکه گرفتار هرج و مرج است که در مبانی حکمرانی روش های حکمرانی در آشفتگی برای آن مطرح است. وی ادامه داد: یکی از مباحثی که در مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش مطرح است حکمرانی این نظام است و در همین راستا بزرگترین سکوی ملی (شبکه شاد) شکل گرفت و باید در کنار اعمال حاکمیت برای حفظ نظام آموزش برای بخشی که تحت کنترل ما نیست، با کمک ابزارهایی همچون بازی ها، واقعیت های مجازی و واقعیت های افزوده که برای نسل امروز جاذبه دارد، حکمرانی و مدیریت نرم نماییم و نباید در مقابل این ابزارها که درحال خلق جاذبه برای فرزندان ما هستند، تجاهل نماییم. دبیر شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد: مشارکت در این فضا فعال و مدل آن کاربر محور است بدین سبب باید نظام تربیتی مان به گونه ای بازطراحی شود که با بهره گیری از فرصت زبان و اعتماد به رسانه های ملی در جامعه، رسانه ای از جنس دانش آموزان شکل گرفته و خود دانش آموزان تولید کننده محتوا باشند.


منبع:

You may also like