در حاشیه اولین رویداد ملی شهر هوشمند از سه دستاورد مرکز تحقیقات شهر هوشمند رونمایی گردید.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا بامداد امروز با حضور رئیس مجمع تشکل های شرکت های دانش بنیان و رئیس شورای اسلامی شهر تهران نخستین رویداد ملی شهر هوشمند برگزار و در حاشیه آن از سه دستاورد مرکز ملی شهر هوشمند رونمایی گردید.

“دستور کار شهر هوشمند”، “نقشه اکوسیستم شهر هوشمند” و “سامانه رتبه بندی شهرهای هوشمند” ۳ دستاورد رونمایی شده در این رویداد است.
امین قریبی، معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند در این رویداد با اشاره به جزییات این طرح ها توضیح داد: ما بررسی های جامعی بر روی استانداردهای بین المللی در زمینه شهرهای هوشمند اجرائی کردیم و برمبنای آن سامانه ای را برای رتبه بندی در زمینه هوشمندسازی شهر راه اندازی کردیم.
وی اظهار نمود: در سال آینده که مقرر است جایزه شهرهای هوشمند اعطا شود، برمبنای رتبه بندی این سامانه خواهد بود.
قریبی، رونمایی از نقشه اکوسیستم شهر هوشمند را از دیگر دستاوردهای مرکز تحقیقات شهر هوشمند عنوان نمود و تصریح کرد: در این سامانه بانک جامعی از سرمایه گذاران، شرکت های استارت آپی، بانکها و نهادهای مالی به وجود آمده است.
معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند، طرح سامانه هوشمند را نقشه راهی برای تحقق شهر هوشمند دانست.You may also like