به گزارش سئو بوی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به حواشی و مباحث اخیر در ارتباط با طرح آزادسازی قیمت خودرو واکنش نشان داد. به اذعان وی آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی به سود مردم تمام نمی گردد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، چهارشنبه هفته گذشته (۱۹ آبان)، قیمت محصولات خودروسازان داخلی باتوجه به اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمت گذاری شورای رقابت برای محصولات ایران خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و بر همین مبنا قیمت های جدید برای نیمه دوم سالجاری اعلام گردید. همان چهارشنبه شب، سهیل معمارباشی – مدیرکل دفتر حمل و نقل وزارت صمت – از محول شدن تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت و سازوکار افزایش قیمت خبر داد، اما پنجشنبه شب رئیس جمهور به لغو افزایش قیمت خودرو های داخلی دستور داد. طبق دستور سید ابراهیم رئیسی، باتوجه به این که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا قیمت محصولات خویش را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت های قبل بازگردانند.
در همین رابطه محمدجواد آذری جهرمی – وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات – در یادداشتی نوشت: “اخیرا بحث آزادسازی قیمت خودرو داغ شده است. بعضی از فعالین اقتصادی هم با طرح این مورد که “قیمت دستوری” پدیده ی نامیمونی در اقتصاد است؛ به شکلی با آزادسازی قیمت خودرو موافقند.
هر چند آزادسازی قیمت ها در مبانی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، یک اصل است؛ اما باید توجه داشت که در کشوری که عمده ی بازارهای تجاری آن کشور به معنای کامل، انحصاری است، آزادی قیمت ها صرفاً به سود دارندگان امتیازات انحصاری و ظلم به مصرف کنندگان است. اگر دنبال کپی کردن بازار آزاد از کشورهای توسعه یافته هستید، باید همه ی اجزای آنرا کپی کنید؛ نه تنها صرفاً جزء قیمت مصرف کننده را.
آزادسازی قیمت خودرو که در ایران بازاری انحصاری است، ظلم به مصرف کنندگان و پرداخت هزینه عدم مدیریت بهینه این شرکت ها و محصولاتشان، از جیب مردم است و مصداق کامل بی عدالتی است.
برخی فعالین بورسی برایم پیام فرستاده اند که شرکتهای خودرویی در بورس هستند و قیمت دستوری، ظلم به سهامداران است. عرض کردم که اول، سهامداران خرد، جزء بزرگی از سهامداران شرکتهای خودرویی نیستند و بخش عمده سهامداران این شرکتها، با یک جست وجوی ساده در گوگل به نمایش درمی آید که چه بنگاه هایی هستند. دوم، منافع سهامداران در بهبود بهره وری این شرکت ها حاصل است نه دست کردن در جیب مردم. سوم، بنده حامی قیمت دستوری نیستم، مخالف انحصارم. هر وقت واردات خودرو آزاد شد و رقابت واقعی شکل گرفت، آنگاه آزادسازی قیمت ها معنا خواهد داشت. چهارم، همین هم اکنون هم با قیمت گذاری دستوری، قیمت های منصفانه ای تصویب نمی گردد و این قیمت ها همچنان با منافع خودروسازان تنظیم می شود.”You may also like