به گزارش سئو بوی رئیس بانک مرکزی چین از برنامه ریزی این کشور برای تقویت حفاظت از داده های شخصی کاربران در زمان استفاده از خدمات فین تک اطلاع داد.

به گزارش سئو بوی به نقل از رویترز، به قول وی کاربران باید در زمان استفاده از خدمات شرکتهای فعال در بخش خدمات مالی یا فین تک اطمینان حاصل کنند که کسی به داده های خصوصی آنها دسترسی غیر مجاز ندارد و نمی تواند از این اطلاعات سو استفاده نماید.
یی گانگ، رئیس بانک مرکزی خلق چین که از راه ویدئو کنفرانس در همایش هفته فین تک هنگ کنگ شرکت کرده بود، گفت چین می خواهد چارچوب های حقوقی و قانونی را در این بخش تقویت کند و استانداردهایی را برای حفاظت از داده های شخصی کاربران وضع کند.
وی اضافه کرد: بهبود حفاظت از داده های شخصی در دستور کار بانک مرکزی چین قرار دارد و برخی شرکتهای بزرگ فناوری بدون رضایت کاربران اطلاعات خصوصی آنها را جمع آوری کرده و از این اطلاعات سوءاستفاده می کنند. بنابراین ما باید سیستم حقوقی خویش را برای حفاظت از داده های شخصی در بخش فین تک تقویت نماییم.
چین قبلاً یک چارچوب قانونی برای حفاظت از داده های شخصی بوجود آورده است و برخی ادارات دولتی نظارت بر آنرا بر عهده گرفته اند.

You may also like