به گزارش سئو بوی استفاده از سامانه آموزشی شاد برای مشترکین رایتل در سرتاسر کشور به صورت رایگان، فراهم گردید.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی رایتل: دانش آموزان، والدین، معلمان، مدیران و مسئولین مدارس می توانند از سامانه شاد بدون محاسبه مصرف اینترنت، بهره مند شوند.


انتهای رپرتاژ آگهیمنبع:

You may also like