به گزارش سئو بوی طرح تحقیقاتی مشترک دانشگاهی سنتز کامپوزیت LiFePO۴/C به روش حالت جامد و بهینه سازی خواص ساختاری و الکترو شیمیایی آن در مقایسه با روش هم رسوبی به اتمام رسید.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، طرح تحقیقاتی مشترک دانشگاهی پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران با دانشگاه شیراز که با عنوان «سنتز کامپوزیت LiFePO۴/C به روش حالت جامد و بهینه سازی خواص ساختاری و الکتروشیمیایی آن در مقایسه با روش هم رسوبی» در چارچوب رساله کارشناسی ارشد تعریف شده بود، با موفقیت به پایان رسید. یکی از پرمصرف ترین مواد فعال کاتدی باتری لیتیوم یون ماده فعال LFP است. این ماده به دلیل خصوصیات ایمنی بالای خود به پرکاربردترین ماده فعال کاتدی در ساخت باتری های مورد استفاده در خودروی برقی تبدیل گشته است. علاوه بر نکات مثبت ایمنی این ماده، طول عمر سیکلی بالای باتری ساخته شده از این ماده کاتدی، از مزایای آن به شمار می آید. روش های مختلفی برای سنتز این ماده وجود دارد که از این بین روش سنتز حالت جامد به دلیل سادگی بیشتر، عدم احتیاج به تجهیزات پیشرفته و همینطور نزدیکی بیشتر به تبدیل به تولید انبوه صنعتی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو، در این طرح به دانش در ارتباط با سنتز این ماده به روش حالت جامد و مقایسه عملکردی ماده تولیدی با ماده ساخته شده به روش حالت جامد پرداخته شده است. همینطور به منظور بهبود خصوصیات ماده اولیه ساخته شده، روش های مختلفی چون کامپوزیت کردن ماده با کربن و افزودن دوپانت به ساختار اصلی LFP باعث بهبود خصوصیاتی چون ظرفیت ویژه و طول عمر سیکلی آن شده است. همچون دستاوردهای این طرح تحقیقاتی میتوان به دستیابی به دانش فنی ساخت کاتد باتری لیتیوم یون بر پایه LFP به روش حالت جامد، سنتز ماده فعال کاتدی LFP/C برای نخستین بار در کشور و همینطور بهینه سازی آن با استفاده از دوپانت اشاره نمود.

You may also like