سخنگویان پارلمان کشورهای عضو G۷ از شبکه های اجتماعی می خواهند با محتوای مخرب و تهدید ترول ها در این پلت فرم ها مقابله کنند. انگلیس حتی تصمیم دارد در صورت ضرورت قانونی در این حوزه وضع کند.
به گزارش سئو بوی به نقل از پرس اسوسیشن، سخنگویان پارلمان کشورهای عضو G۷ بعد از گفتگو درباره موضوعات در ارتباط با امنیت در پارلمان هایشان تصمیم گرفتند تا از شبکه های اجتماعی بخواهند از انتشار محتوای مخرب توسط ترول ها جلوگیری نمایند. در کنفرانس سالانه سخنگوهای اجلاس G۷، سخنگوی های پارلمان کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا گردهم جمع می شوند. امسال این کنفرانس به میزبانی سر لیندزی هویل سخنگوی مجلس عوام انگلیس برگزار گردید. هویل اعلام نمود با پلیس همکاری می کند تا هر فردی که تهدیدی ضد مردم در فضای آنلاین است را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. وی همینطور اعلام نمود در صورت ضرورت باید قوانینی وضع شود. هویل در اینباره می گوید: این فرآیند در ارتباط با همکاری با یکدیگر است تا امنیت بیشتری برای مردم ایجاد کرد. همینطور ما برای از بین بردن نفرت باید این کار را انجام دهیم. این که فردی ۳ صبح از خواب بیدار شود و بخواهد دیگران را در فضای آنلاین آزار دهد، قابل قبول نیست و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. وی در ادامه اضافه کرد: اگر قرار باشد در فضای آنلاین مردم تهدید شوند، من با پلیس همکاری می کنم تا تحت پیگرد قرار گیرند. این مساله برای من بسیار مهم می باشد. نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس در ۴ پنل شرکت کردند که یکی از موضوعات بررسی شده در این پنل نقش شبکه های اجتماعی در پارلمان و قدرت تلویزیون برای تأثیرگذاری در دموکراسی بود.


منبع:

You may also like