به گزارش سئو بوی دادستان کل ایالت ماساچوست آمریکا از تحقیقات قضایی در مورد حمله سایبری به اپراتور تلفن همراه تی موبایل آمریکا اطلاع داد.

به گزارش سئو بوی به نقل از رویترز، حمله مورد اشاره رسوایی بزرگی به همراه آورد و باعث سرقت اطلاعات شخصی بیشتر از ۵۳ میلیون نفر آمریکایی شد.
مائورا هیلی دادستان کل ایالت ماساچوست در این مورد گفته است که این تحقیقات به شکل جدی در مورد هک تی موبایل صورت می گیرد. تی موبایل سومین اپراتور بزرگ تلفن همراه آمریکاست که سرقت داده های میلیونها مشترک آن در تاریخ ۱۶ آگوست افشا شد.
از جمله اطلاعات سرقت شده کاربران میتوان به اسامی، تاریخ تولد، شماره های تأمین اجتماعی، اطلاعات گواهینامه های رانندگی، شماره های پین و غیره اشاره نمود. این اطلاعات در ارتباط با ۱۳.۱ میلیون نفر مشترک فعال و ۴۰ میلیون مشترک قبلی و بالقوه شرکت مورد اشاره است.
تی موبایل مدعی است در جریان حملات مورد اشاره اطلاعات مالی مشتریان یا داده های کارت های اعتباری آنها یا دیگر انواع اطلاعات پرداخت به سرقت نرفته است. کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا هم درحال انجام تحقیقات جداگانه در این حوزه است.
در سالهای اخیر حملات سایبری به صنایع مختلف آمریکا همچون بانک ها، خطوط انتقال انرژی، بیمارستان ها، نیروگاه های برق و آب و غیره افزایش قابل توجهی یافته است و دولت این کشور در برخورد با این حملات ناتوان بوده است.

You may also like