عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه برنامه ها در هفته آتی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس می رود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، برمبنای دستور کار هفته آتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعضای این کمیسیون روز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه میزبان عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور هم اندیشی، استماع برنامه ها و عملکرد این وزارتخانه خواهند بود. این اولین جلسه نمایندگان کمیسیون صنایع با وزیر ارتباطات دولت سیزدهم بعد از گرفتن رأی اعتماد است. استماع گزارش مدیرعامل شرکت زیرساخت ارتباطات نیز در دستور کار کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن در روز دوشنبه قرار دارد.

You may also like