به دنبال درخواست نمایندگان اتحادیه های مربوطه و صاحبان حدود ۳۴۰۰ گوشی تلفن همراه که رجیستری آنها لغو و غیرفعال شده بود، طی جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط موضوع بررسی و قرار شد که درخواست صاحبان کالا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس و مجدد بررسی صورت گیرد، در این بین ادعاهای مطرح شده قابل تامل است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، از شروع دی ماه سال قبل رجیستر کردن گوشیهای موبایل بصورت غیرحضوری انجام شد و طی آن مسافر ورودی و صاحب گوشی پس از ثبت اطلاعات اولیه در مبادی ورودی که توسط گمرک با بارکد خوان انجام می شد مابقی پروسه را بصورت غیرحضوری و در سامانه همتا انجام می داد. در ایام ابتدایی شروع رجیستری غیرحضوری، اعلام گمرک از سو استفاده برخی و رجیستری ۳۴۰۰ گوشی مغایر با ضوابط تعیین شده حکایت داشت، براین اساس عنوان شد که رجیستری این گوشیها لغو و غیرفعال شدند.

طبق اعلام مسئولان گمرک ایران، در اهم تخلفات، رجیستری بیش از یک گوشی با یک پاسپورت قرار داشت در صورتیکه متقاضی با هشدار سامانه نسبت به تبعات این اقدام قرار می گرفت ولی بازهم انجام شده بود.
اما به دنبال لغو این رجیستری ها، درخواست هایی از طرف صاحبان کالا جهت بررسی مجدد پرونده آنها مطرح بود چونکه مدعی بودند بصورت قانونی نسبت به رجیستری اقدام نموده اند.

براین اساس، مدتی پیش طی مکاتبات انجام شده قرار شد تا در جلسه ای با حضور نمایندگان صاحبان کالا و اتحادیه های مربوطه و سایر دستگاه های ذیربط همچون گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و در این رابطه تصمیماتی گرفتن شود.
پیگیری جریان لغو گوشیهای رجیستری گوشیهای تلفن همراه از معاون فنی گمرک ایران با این توضیح همراه بود که این جلسه بتازگی برگزار و قرار شد تا درخواست نمایندگان اتحادیه تلفن همراه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس تا باردیگر با حضور نمایندگان اتحادیه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم اتخاذ شود.
ارونقی، جزییات بیشتری درباره این جلسه اعلام نمود که نشان میدهد چند مورد از طرف ذینفعان مطرح شده که قابل بررسی بوده است.

ثبت گوشیها به نام اتباع خارجی و ایرانی

بر این اساس مطرح شده که این حدود ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه به نام اتباع خارجی و همین طور مسافران ایرانی به ثبت رسیده که لازم است به تفکیک بررسی شود.


امکان رجیستری با کد ملی هم فراهم بوده است

همین طور نمایندگان اتحادیه تلفن همراه مدعی شدند در همان زمان در مواردی امکان رجیستر کردن گوشی تلفن همراه فقط با کد ملی نیز میسر بوده که این ادعا قابل بررسی است.


فقط یک گوشی رجیستر کردیم

از طرف دیگر نمایندگان اتحادیه های مربوطه بر برخورد قانونی با افراد متخلف و خاطی تاکید داشتند اما ادعا کردند که در موارد زیادی فقط یک دستگاه تلفن گوشی همراه با یک پاسپورت در یکسال به ثبت رسیده که تقاضای رفع اشکال به وجود آمده برای اینگونه افراد را داشته است.


به عنوان خریدار رجیستر کردن

همین طور مدعی شدند در بعضی موارد یک شخص بعنوان خریدار گوشی تلفن همراه از مسافر ورودی، نسبت به رجیستر کردن اقدام نموده که به جهت عدم امکان ثبت از طرف مسافر بوده است و فقط از طرف ثبت کننده عملیات رجیستری انجام و بر طبق اطلاعات ورودی بوده است، بدین سبب مقرر شده به تفکیک و در اسرع وقت جزییات مربوطه از طرف اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه تهران ارائه شود.

برخی گوشیها برگشته است

در ادامه این توضیحات، معاون فنی گمرک اعلام نمود که نمایندگان اتحادیه تلفن همراه مدعی هستند که خیلی از گوشیهای وارده به جهت غیرفعال شدن و گاهی معامله بین خریدار و فروشنده به خارج از کشور اعاده شده است که باید این مساله نیز بررسی شود.


معامله به مشکل خورده است

همین طور باتوجه به اینکه بعد از ثبت تلفن همراه و فعال شدن آنها، پس از یک ماه غیرفعال شده اند، نمایندگان مدعی بودند که این مساله مشکلات بسیاری را به سبب فسخ معامله و درگیری خریداران و فروشندگان به وجود آورده است بدین جهت قرار شد بصورت مشخص و به تفکیک، مراتب از طرف اتحادیه صوت و تصویر تلفن همراه تهران جمع بندی و به ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس تا بررسی شود.

حقی از کسی ضایع نمی شود
معاون فنی گمرک ایران این را تصریح کرد که در نهایت درباب مشکلات رجیستر کردن گوشی همراه به شکلی اقدام می شود که حقی از کسی تضییع نشده و بتوان به مسائل مربوطه رسیدگی کرد.You may also like