به گزارش سئو بوی کتاب درآمدی بر علوم اجتماعی محاسباتی با هدف شفاف سازی پژوهش های اجتماعی در عصر دیجیتال منتشر گردید.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، کتاب «درآمدی بر علوم اجتماعی محاسباتی» به نویسندگی متیو سالگانیک استاد دانشگاه پرینستون، با ترجمه عبدالحسین کلانتری رئیس پژوهشگاه فضای مجازی، محمد حسین قطبی و ابراهیم دهنوی از جانب نشر سروش منتشر گردید. مبحث اصلی این کتاب علوم اجتماعی و مبحث فرعی آن بر پایه آمار و روش تحقیق است و اطلاعات شفاف و مفصلی درباره اجرای پژوهش اجتماعی در عصر دیجیتال عرضه می دهد. کتاب «درآمدی بر علوم اجتماعی محاسباتی» از ۷ فصل تشکیل شده که ۴ طرح عمده پژوهشی همچون مشاهده رفتار، پرسش سوالات، اجرای آزمایش ها و ایجاد مشارکت انبوه را در خود جای داده است. فزونی داده ها در سالهای اخیر و کامیابی علوم داده، سبب شده تا بعضی از آخر نظریه سخن بگویند. اما در واقع، علوم اجتماعی محاسباتی یک روش تحقیق جدید است که بدون جای گیری در هر یک از دسته های روش کمّی و روش کیفی، بعنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار پژوهشگران قرار دارد. مهم ترین هدف سالگانیک از نگارش این کتاب، نزدیک تر کردن متخصصان حوزه های علوم اجتماعی و علوم داده به یکدیگر و همکاری آنها ذیل علوم اجتماعی محاسباتی است. گذار از عصر آنالوگ به عصر دیجیتال، امکان های گوناگونی برای پژوهشگران فراهم نموده است که نمی توان و نباید از آنها به آسانی گذشت. بالفعل کردن این امکان های بالقوه، الزاماتی بیشتر از آنچه در اختیار یک متخصص علوم اجتماعی یا یک متخصص علوم داده است، می طلبد. سالگانیک در این کتاب کوشیده است تا لزوم همراهی علوم اجتماعی و علوم داده در پژوهش های علوم اجتماعی محاسباتی را به صورت کافی روشن سازد. ما در این عصر با حجم وسیعی از داده روبرو می باشیم که توسط شمار خیلی از افراد جامعه ساخته شده است. کلید فهم رفتار افراد در جامعه در دست متخصصان علوم اجتماعی و کلید استفاده از داده ها در دست متخصصان علوم داده قرار داد. ازاین رو اگر مقرر است که از این حجم وسیع داده برای فهم رفتار جامعه استفاده نماییم، ناگزیریم که از هر دو کلید بهره ببریم.


منبع:

You may also like