رویداد نوآوری در سه گام با الهام از درس های گری هامل با حمایت ستاد توسعه فناوری های دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می گردد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ستاد توسعه فناوری های دیجیتال، در جهت شتاب برای شکل گیری شرکتهای خلاق و افزایش سرمایه نوآوری های سازمانی، رویداد «نوآوری در سه گام با الهام از درس های گری هامل» روز ۵ مردادماه جاری برگزار می گردد. «گری هامل» از تأثیرگذارترین متفکران تجارت جهان است و تمرکز اصلی این رویداد بر عرضه گام های مؤثر در داشتن سازمانی جسور و خلاق است تا شرکت کنندگان با کمک این رویداد، سرمایه خلاقیت خویش را ارتقا دهند و به یک کنشگر قدرتمند نوآور تبدیل شوند. وبینار «نوآوری در سه گام با الهام از درس های گری هامل» در حوزه هایی چون اهمیت نوآوری، نحوه تفکر تحول آفرین، نحوه مقابله با موانع و مشکلات پیش روی ایده های نوآورانه، تبدیل نوآوری به شایستگی، تأمین تجهیزات الگوی مدیریت نوآوری و غیره برگزار می گردد. پژوهش های مختلف نشان داده است که ۷۹ درصد مدیران شرکت ها و سازمان ها، نوآوری را یکی از مهم ترین اولویت های سازمانی خود اعلام نموده اند. اما بیشتر از ۹۰ آنها هم اذعان کرده اند که سازمان های آنها عملکرد خوبی در حوزه نوآوری ندارند. امروزه این مفهوم یکی از مهم ترین راه های توسعه سرمایه، حفظ مشتری و ماندگاری در بازار است. با عنایت به اهمیت این موضوع، این رویداد با حمایت ستاد توسعه فناوری های دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می گردد و علاقه مندان می توانند برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به این آدرس رجوع و یا با واحد مدیریت و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تماس بگیرند.


منبع:

You may also like