وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هنوز در بحث هویت کاربران فضای مجازی با مشکل مواجهیم، اظهار داشت: در بحث هویت در فضای حقیقی، کشور دارای متولیان چندگانه است. حال حساب کنید همه این موازی کاری ها و مدیریت های چندگانه در بحث هویت در فضای مجازی می خواهد یک جا تجمیع شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در ایام گذشته به مبحث حکمرانی سایبری و مذاکراتی با وی چت و تلگرام پرداخته و علت دشوار بودن تعامل با پلت فرم های بین المللی را تشریح کرده بود. او این دفعه در کانال خود با انتشار «سخن آخر در باب حکمرانی سایبری» نوشت: شاید مهم ترین نقصی که این روزها در بعضی نگاه ها و قوانین به چشم می خورد؛ نبود یک تعریف کامل، جامع و درست از حکمرانی سایبری ست. نگاه ابتری که منجر می شود به راهکارهای ابتر و آن گاه نتیجه اش می شود موجود ناقص الخلقه ای که آنرا حکمرانی می نامیم.
وی تصریح کرد: حکمرانی، از یک نگاه یعنی تنظیم قواعد بین فاعل ها (Subjects) و مفعول ها (Objects). پس نخستین مسئله در تبیین نظام حکمرانی سایبری، تشخیص و تعریف دقیق اجزا است. کاربران فضای مجازی فاعل ند و اطلاعات و داده ها مفعول. در این بین پردازشگرها در تعاریف امروزی هم می توانند فاعل باشند و هم مفعول. حال اگر بخواهیم یک چارچوب حکمرانی درست تبیین نماییم باید به تک تک این اجزا بپردازیم و بعد روابط و ضوابطشان را مشخص نماییم. نه این که به دلخواه یکی را انتخاب نماییم و با عینکی خاص به آن نگاه نماییم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما در کشور هنوز در بحث هویت کاربران فضای مجازی با مشکل مواجهیم، توضیح داد: هویت یک ایرانی در فضای حقیقی توسط سازمان ثبت احوال ثبت و گواهی می شود. برای اتباع خارجی مقیم ایران، وزارت خارجه ویزا صادر می کند. وزارت کشور هم کارت هویتی خاصی صادر می کند. نیروی انتظامی هم برای دسته ای دیگر مدرک هویتی صادر می کند و … در بحث هویت در فضای حقیقی، کشور دارای متولیان چندگانه است. حال حساب کنید که همه این موازی کاری ها و مدیریت های چندگانه در بحث هویت در فضای مجازی می خواهد یک جا تجمیع شود.
آذری جهرمی افزود: بحث امضای دیجیتال هم یک نمونه دیگر از این موازی کاری ها است و البته از این مثال ها بسیار است. درباره به رسمیت شناختن پردازش گرها، هنوز در هیچ قانون مصوب کشور، حتی ردپایی هم وجود ندارد. و اما مالکیت یکی از قواعد مهم در دنیای حقیقی است. آیا تبیین یک نظام حکمرانی سایبری درست، بدون تبیین نظام های هویت و مالکیت ممکن است؟
وی درباره صیانت از داده ها هم بیان نمود: وقتی فردی مالکیت یک داده را دارد، در حکمرانی برای او حقوقی وضع می شود و طبعا مسئولیت هایی هم ترسیم می شود. حواسمان باشد که صیانت از داده ها نمی تواند تک بعدی باشد و تنها به بیان حقوق حاکمیت بر مردم بپردازد. بخش بسیار عمده ی قوانین مصوب کمیسیون اروپا در مورد صیانت از داده ها به بحث مهم حقوق کاربران پرداخته و اصالتا محور این قوانین حفظ حقوق مردم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتها تصریح کرد: با نگاهی جامع و با عنایت به آنچه که پیشتر گفته شد؛ در سال ۹۶ با درک لزوم تبیین حکمرانی سایبری، پنج لایحه تقدیم دولت کردیم. در تضاد منافع بین سازمان ها و گاها قوا، این مصوبات در پیچ و خم کمیسیون های فرعی و اصلی دولت رفت و آمد کرد و حالا دست آخر تنها یکی از آنها، بعد از فراز و نشیب های فراوان در دستور طرح در صحن دولت قرار گرفته است.
You may also like