عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به برگزاری آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم و قرائت گزارش عملکرد آن از طرف دبیر شورا، اظهار داشت: این گزارش مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیست.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم عصر روز گذشته (سه شنبه ۲۲ تیرماه) به ریاست حسن روحانی رییس جمهور و با حضور رؤسای سایر قوا و اعضای حقیقی و حقوقی اجرا شد. در این نشست ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با ارائه گزارشی از عملکرد این شورا، مصوبات ۸ سال گذشته، اقدامات مبتنی بر این مصوبات و اثراتی که این اقدامات در گسترش و رشد کمی و کیفی فضای مجازی داشته اند را به بحث و بررسی اعضا گذاشت. رییس جمهور نیز در این نشست با اعلان اینکه شورای عالی فضای مجازی از شروع تشکیل تا حالا ۷۲ جلسه برگزار کرده که ۵۹ جلسه آن در طول فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم بوده و در طول این مدت ۲۸ مصوبه نیز به تصویب رسیده است، از مصوبات این شورا برای پیشبرد اهداف کلان کشور دفاع کرد. محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش ارائه شده در مورد عملکرد شورای عالی فضای مجازی در دولت حسن روحانی و اقداماتی که مطابق با مصوبات این شورا پیگیری شده است، گفت: انتقاد جدی از طرف اعضای حقیقی شورا به گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی وارد است و این گزارش مورد تأیید اعضا نیست. وی با تاکید بر این که این گزارش گلایه های مقام معظم رهبری درباب ولنگاری فضای مجازی را شامل نمی شد، افزود: فضای مجازی کشور تحت این سال ها در سیطره پلت فرم های امریکایی بوده و کسب و کارهای آنلاین در شبکه هایی مانند اینستاگرام شکل گرفته است. این روند کمکی به ایجاد فضای مجازی در کشور نمی نماید. اما در گزارش ارائه شده به اینطور موضوعات با دید مثبت نگاه شد. انتظاری با اعلان اینکه انتظار اعضای شورای عالی فضای مجازی این است که مطالب در رابطه با فضای مجازی کشور منصفانه و واقع گرایانه مطرح شود، اضافه کرد: نظر ما این است که مشکلات کشور در زمینه فضای مجازی طی ۸ سال اخیر حل نشد و از این جهت اعضای حقیقی شورا انتقاد جدی به گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی دارند و این گزارش مورد تأیید همه اعضا نیست. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اعلان اینکه این گزارش تنها به بیان بخش کوچکی از وظایفی که در این شورا باید انجام می شد پرداخت، گفت: برای مثال در این گزارش به میزان پیشرفت تکمیل شبکه ملی اطلاعات که بارها نیز مورد گلایه مقام معظم رهبری بوده است، اشاره ای نشد و تنها یک ارزیابی کلی بدون اعلام اعداد و ارقام و جزییات اجرای این پروژه، ارائه شد. وی اظهار داشت: بااینکه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در بخش هماهنگی بین دستگاهها در موارد مختلفی همچون انتخابات و موضوعات در رابطه با امنیت سایبری زحمت کشیده و اقدامات قابل دفاعی داشته اند اما ماموریت اصلی شورای عالی فضای مجازی مطابق با حکم رهبری مشخص است و باید پیشرفت برنامه ها مطابق با مصوبات این شورا دنبال شود. دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با اعلان اینکه از دی ماه سال ۹۲ تنها یک طرح درباب معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است، اشاره کرد: در این گزارش درباب اجرائی شدن این طرح و برنامه زمان بندی و جزییات پیشرفت آن، ارزیابی صورت نگرفت. وی با اشاره به اظهارات رسول جلیلی و سعیدرضا عاملی از اعضای حقیقی شورا در جلسه عصر گذشته شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: مطابق بااین اظهارات، شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم هر ۷ هفته یکبار تشکیل شده و این در حالیست که باید هر ۲ هفته یکبار برگزار می شد. در همین حال این انتقاد به گزارش وارد بود که خیلی از اقدامات سایر دستگاه های حاکمیتی بعنوان کارنامه عملکرد مرکز ملی فضای مجازی عنوان شد. بدین سان این فعالیت ها باید از گزارش مرکز ملی فضای مجازی حذف شود. انتظاری با تاکید بر این که بعد از اتمام جلسه و مذاکراتی که با اعضای شورا داشتیم انتقاداتی به اظهارات رییس جمهور و نیز گزارش عملکرد شورا از طرف اعضای حقیقی و حتی حقوقی وارد بود، اظهار داشت: در یک کلام از دید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، گزارش پایانی مرکز ملی فضای مجازی در آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم، گزارش جامعی نبود و گلایه های مقام معظم رهبری درباب فضای مجازی را در برنگرفت.

You may also like