شهر هوشی مین در بحبوحه شیوع ویروس کرونا به مجتمع HCMC CE سامسونگ الکترونیکس و سایر شرکتهایی که در پارک فناوری سایگون کارخانه دارند، فرمان داد فعالیتشان را متوقف کرده و امکانات جای خواب برای کارکنانشان ایجاد کنند.

به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، لی بیچ لون، معاون مدیر پارک فناوری سایگون در مصاحبه تلفنی به بلومبرگ اظهار داشت: ما نه فقط از کارخانه سامسونگ بلکه از همه کارخانه ها خواسته ایم تا زمانی که برنامه هایشان درباره قرنطینه و امکانات استراحت در کارخانه برای کارگرانشان را ارائه می کنند، موقتاً فعالیتشان را متوقف کنند. بعد از مرور برنامه های آنها، به کارخانه هایی که به الزامات ما عمل کنند، اجازه بازگشایی خواهیم داد.

شرکت اینتل که یک کارخانه تست و مونتاژ در این پارک دارد، بعد از ایجاد محل استراحت و کاهش برخی از فعالیتهایش، اجازه یافت به فعالیت ادامه دهد.

مقامات در استان های شمالی باک نین و باک جیانگ ویتنام که کارخانه های سامسونگ الکترونیکس و تامین کنندگان جهانی اپل در آنها واقع شده اند، پیش تر الزامات مشابهی را وضع کردند.

در شهر هوشی مین شیوع سریع بیماری موجب شد قرنطینه ۱۵ روزه ای وضع شود که از نهم ژوییه شروع شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اطلاعات نسخه های ویتنامی و انگلیسی وب سایت پارک فناوری سایگون نشان میدهد که ۸۶ تا ۱۵۷ شرکت و موسسه در این پارک فعالیت دارند. هر کدام از این نسخه ها آمار متفاوتی از شمار شرکتها ارائه کرده اند.
You may also like