آمریکا تلاش دارد با تنظیم توافقنامه ای در مورد تجارت دیجیتال با کشورهای ایندوپاسیفیک، از گسترش کنترل چین جلوگیری نماید.
به گزارش سئو بوی به نقل از رویترز، دولت بایدن مشغول بررسی توافقنامه تجارت دیجیتال با کشورهای منطقه این دو پاسیفیک است. این درحالی است که دولت آمریکا به دنبال راه هایی است تا کنترل چین بر منطقه را کنترل کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، کشورهایی مانند کانادا، شیلی، ژاپن، استرالیا، نیوزلند و سنگاپور در این توافقنامه شرکت دارند. قرارداد مذکور در مرحله نگارش است اما احتمال می رود استانداردهایی برای اقتصاد دیجیتال همچون مواردی در ارتباط با قوانین استفاده از اطلاعات، تسهیل تجارت وغیره تعیین کند.


منبع:

You may also like