بگفته کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا، قانون بازارهای دیجیتال این منطقه طوری تنظیم شده تا قدرت شرکت های بزرگ را هدف بگیرد.
به گزارش سئو بوی به نقل از رویترز، مارگرت وستاگر کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا اعلام نمود پیش نوین قوانینی برای کنترل شرکت هایی مانند فیسبوک و گوگل باید طوری باشد که بیش از ۵ شرکت بزرگ حوزه فناوری را پوشش دهد. هدف اتحادیه اروپا از ارائه قانون بازارهای دیجیتال (DMA) تضمین آنست که شرکت های فناوری آمریکایی رفتاری عادلانه با رقبایشان داشته باشند. این درحالی است که چند مورد تحقیق آنتی تراست نشان داد این شرکتها از قوانین رقابت تخطی می کنند. این قوانین که از طرف وستاگر اعلام شده، مشمول شرکت هایی می شود که طی ۳ سال قبل، گردش مالی سالانه آنها در اروپا بیش از ۶.۵ میلیارد یورو باشد یا ارزش آنها در بازار سال قبل ۶۵ میلیارد یورو تخمین زده شده است. همین طور این شرکتها باید حداقل در ۳ کشور اروپایی سرویس فراهم آورند. در این صورت حداقل ۱۰ شرکت بزرگ مشمول قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا می شوند. اما آندریاس شواب یکی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا خواهان تغییر در قانون است بطوریکه شرکت هایی با گردش مالی سالانه ۱۰ میلیارد دلار و ارزش بازاری ۱۰۰ میلیارد دلار مشمول آن شوند. به عبارت دیگر او خواهان اصلاح قانون به روشی است که ۵ شرکت بزرگ گوگل، آمازون، اپل، فیسبوک و مایکروسافت را هدف بگیرد. وستاگر در این زمینه می گوید: قانون بازارهای دیجیتال مربوط به شرکت هایی است که قدرت را در کنترل خود گرفته اند. ما با ارائه این قانون اهتمام داریم خاصیت های مختلفی را توضیح دهیم که در حقیقت قدرت در بازار را توصیف می کنند. این قانون فقط مربوط به لیست خاصی از شرکتها نیست. بلکه مربوط به حضور شرکتها در بازار و قدرتشان در این بستر است.

You may also like