در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی، مقرر است نهادی فراقوه ای تنظیم گری در رابطه با پیامرسان های اجتماعی را بر عهده گیرد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز پشتیبانی از تولیدات داخلی، این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد. در سالهای اخیر این طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و نیز برخی کمیسیون ها همچون کمیسیون صنایع و امنیت ملی آنرا مورد بررسی قراردادند و اکنون آماده ارائه در صحن علنی است. از زمان اعلام اولیه این طرح تا حالا چندین نسخه از طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس درباب ساماندهی پیامرسان های اجتماعی انتشار یافته است اما هم اکنون نسخه نهایی اصلاح شده ای از این طرح که مقرر است در صحن علنی مجلس ارائه شود، انتشار نیافته است. با این وجود به سبب انتشار نسخه قدیمی و جزییات مندرج در آن، برخی رسانه ها و کاربران در فضای مجازی، آنرا به ایجاد محدودیت در فضای مجازی تعبیر کرده و انتقادهایی به آن داشته اند. محمد رستم پور پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلان اینکه طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی حاصل تلاش چند ده جلسه کارشناسی با بخش های مختلف و با محوریت مرکز پژوهش های مجلس است، اظهار داشت: این طرح با تلاش کمیسیون فرهنگی مجلس و معاونت فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس به نتیجه رسیده و با طرح اولیه کاملاً متفاوت می باشد. وی اظهار داشت: اهتمام طرح جدید صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی این است که نهاد فراقوه ای تنظیم گری هر آنچه که در رابطه با پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی است را برعهده گیرد. رستم پور افزود: در این راستا این نهاد تنظیم گر می تواند موضوعات در رابطه با نمایندگی پلت فرم های خارجی، ساماندهی فعالیت پلت فرم های داخلی و خارجی، میزان پهنای باند اختصاصی به پیامرسان ها و نیز نحوه مواجهه با جرایم این حوزه را تنظیم گری کند. وی اشاره کرد: در این طرح، موضوع نهاد تنظیم گر فراقوه ای بسیار تکمیل تر از ایجاد هیئت نظارت که در نسخه اولیه طرح مطرح بود، دیده شده است. پژوهشگر معاونت پژوهش های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش های مجلس با اعلان اینکه تنها در بعضی جلسات تدوین این طرح حضور داشته و جزییات مبسوط این طرح برای رفع ابهامات ذهنی کاربران، توسط معاونت فرهنگی مرکز تحقیقات قابل ارائه است، اظهار داشت: مطابق با طرح پیشنهادی نمایندگان، نهاد تنظیم گر در زمینه پیامرسان های اجتماعی از تجمیع کمیته ها و نهادهای مرتبطی همچون کمیسیون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایجاد خواهد شد.

You may also like