به گزارش سئو بوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات لیست ۱۰ دانشگاه نخست دارای بیشترین درخواست همانندجویی رساله ها و پیشنهاده ها را در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ منتشر نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایرانداک، دانشگاه های برگزیده در همانندجویی رساله ها، رساله ها و پیشنهاده ها در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اعلام شدند. مطابق قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران)، همه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور باید تمام متن پیشنهاده ها (پروپوزال ها) و رساله ها و رساله های (پارساها) دانشجویان و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی خویش را که بدون طبقه بندی هستند، در سامانه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و ثبت کنند. برای انجام این قانون، ایرانداک سامانه «همانندجو» را با پشتوانه روز افزون تمام متن بیشتر از ۳۷۰ هزار پارسا، ۸۸ هزار پیشنهاده، و ۲۶۵ هزار مقاله در دسترس همه دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قرار داده که حالا نزدیک به ۴۲ هزار استاد و بیشتر از ۱۹۵ هزار دانشجو در آن عضو هستند. در بین مؤسسه های عضو این سامانه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران و دانشگاه خوارزمی رتبه های نخست تا سوم همانندجویی را در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به دست آورده اند. جدول زیر شمار درخواست های همانندجویی را برای ۱۰ دانشگاه نخست نشان داده است.
ده دانشگاه نخست با بیشترین درخواست همانندجویی در شش ماهه دوم سال ۹۹
در بین نشریه های علمی عضو سامانه همانندجو هم نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، نشریه های دانشگاه جامع امام حسین (ع) و نشریه پژوهش های کاربردی روان شناختی رتبه های نخست تا سوم همانندجویی و همایش ملی پژوهش های نوین دانشگاهی در هنر معماری و عمران، کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه شیراز و کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند هم در بین همایش های عضو سامانه، بالاترین رتبه همانندجویی را در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به دست آورده اند.

You may also like