به گزارش سئو بوی گزارش وضعیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات نشان داده است که طی یکسال گذشته ۴۰۵ میلیون و ۹۵۶ هزار حمله بدافزاری توسط شبکه ملی تله بدافزار در کشور شناسایی شده است.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، گزارش وضعیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در سال ۹۹، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران انتشار یافته است. در این گزارش مطابق با شاخصهای مدنظر در حوزه امنیت سایبری، وضعیت حملات سایبری، میزان آدرس های IP آلوده، تعداد بدافزارهای شناسایی شده و هم وضعیت سازمان ها و وزارت خانه های دولتی در مورد پیشگیری با تهدیدات سایبری، مورد بررسی قرار گرفته است. تله ملی بدافزار ۴۰۵ میلیون حمله را شناسایی کرد بررسی ها نشان داده است که در سال ۹۹ بیشتر از ۴۰۵ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۳۰ حمله توسط شبکه ملی تله بدافزار شناسایی شده که بیشترین حمله در ارتباط با شهریور سال ۹۹ با ثبت ۹۴ میلیون و ۷۱۳ هزار حمله بدافزاری بوده است. در این سال ۲۷ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۴۶۳ آدرس آلوده به بات های شناخته شده به ثبت رسیده و تعداد بدافزارهای شناسایی شده هم ۳۹۶ هزار ۴۳۳ بدافزار بوده است. مطابق با گزارش ارزیابی عملکرد مرکز ماهر، در سال ۹۹ بیشتر از ۳۰۸ بدافزار تحلیل شده و ۱۵۰ مورد هم جلوگیری از حملات دیداس به ثبت رسیده است. SOC در وزارت خانه ها راه اندازی نشد این بررسی ها از آن حکایت می کند که هیچ وزارت خانه و سازمان متصل به شبکه ملی اطلاعات، در سال ۹۹ مرکز عملیات امنیت (SOC) راه اندازی نکرده و تنها یک مورد درحال راه اندازی گزارش شده که به نتیجه نهایی نرسیده است. در همین حال طی یک سال قبل هیچ سروری برای کشف بدافزارها در این سازمان ها نصب نشده است. این در شرایطی است که ۱۶ ابزار و سامانه رصد و ارزیابی و پویشگر بومی در سال ۹۹ در کشور فعال بودند. ۶۷۷ هزار اخطار امنیتی به سازمان ها اعلام شد گزارش وضعیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور هم از ارزیابی امنیتی ۱۳۳ سامانه در سال ۹۹ و تهیه ۸۸ بسته راهنمای امنیتی برای مقاوم سازی سامانه ها حکایت دارد. با این وجود در یکسال اخیر هیچ بسته الزامات امنیتی در رابطه با انواع خدمات شبکه ملی توسط سازمان ها تدوین نشده است. گزارش مرکز ماهر نشان داده است که ۶۷۷ هزار و ۹۴۵ مورد اخطار امنیتی و ۳۲۵ هزار و ۲۲۰ اخطار درباره نقاط آلوده در سطح کشور به دستگاه ها عرضه شده است. ۴۰ هزار نقطه صدمه پذیر در فضای IP کشور شناسایی شد سامانه مرکز ماهر، در همین حال مجموع صدمه های مهم کشف شده در رصد فضای مجازی کشور را هم برای سال ۹۹ اعلام نموده است. بر مبنای امکانات سپر دفاعی دژفا، فضای IP کشور نسبت به صدمه پذیری های دارای درجه خطر بالا و خطرناک به صورت مستمر رصد می شود که در ۹ ماهه آخر سال ۹۹ حدود ۴۰ هزار نقطه صدمه پذیر از این طریق شناسایی شده و در ۳ ماهه پایانی سال ۹۹، افزایش تقریبی حملات اتفاق افتاده است.
همینطور ۴ میلیون و ۴ هزار و ۷۲۷ نقطه در کشور دارای آلودگی سایبری گزارش شده است.

You may also like