به گزارش سئو بوی سنای آمریکا لایحه ای را تایید نمود که طبق آن بودجه ای ۱۹۰ میلیارد دلاری برای رقابت با فناوری چین اختصاص می یابد. همینطور در این لایحه تحریم هایی ضد شرکتهای چینی در نظر گرفته شده است.
به گزارش سئو بوی به نقل از رویترز، روز گذشته سنای آمریکا قانونی را جهت ارتقای قدرت این کشور برای رقابت با فناوری چین تأیید کرد. طبق این قانون بودجه ۱۹۰ میلیارد دلاری برای قدرتمندتر کردن بخش فناوری و تحقیقات آمریکا اختصاص می یابد. علاوه بر آن بودجه ای جداگانه و شامل ۵۴ میلیارد دلار برای ارتقای فعالیتهای تولیدی و تحقیقاتی در بخش نیمه رساناها و تجهیزات ارتباطات، همچون ۲ میلیارد دلار برای توسعه تراشه های مورد استفاده خودروسازان در نظر گرفته شده است. علاوه بر موارد گفته شده در قانون تأیید شده جدید، چند بخش دیگر هم به چین مربوط است همچون ممنوعیت دانلود تیک تاک روی دستگاههای دولتی و ممنوعیت خرید پهپادهایی که توسط شرکتهای چینی با پشتیبانی دولت این کشور ساخته و فروخته می شوند. همینطور قانون مذکور تحریم های وسیعی ضد شرکتهای چینی اعمال می کند که در حملات سایبری یا سرقت مالکیت معنوی از شرکتهای آمریکایی شرکت نمایند. به صورت معمول قوانین بعد از تأیید در سنا به کاخ سفید ارسال می شوند تا رئیس جمهور آنها را امضا کند. اما هنوز معلوم نیست قانون تأیید شده جدید که به کاخ سفید عرضه شده شامل چه تغییراتی است و چه مدت زمان طول می کشد تا بایدن آنرا امضا کند.


منبع:

You may also like