به گزارش سئو بوی دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی از نرخ رشد ۵۰ درصدی شرکتهای خلاق حوزه اقتصاد دیجیتال پارسال و حمایت ۴ هزار میلیاردی دولت از این کسب و کارها اطلاع داد.
مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برآوردهای انجام شده از وضعیت پیشرفت شرکتهای خلاق حوزه اقتصاد دیجیتال از منظر تعداد و میزان درآمد عنوان کرد: برآورد ما نشان داده است که در سال ۹۹ شرکتهای خلاق حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت متوسط از نظر تعداد و میزان درآمد با نرخ رشدی در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد روبرو شدند. وی اظهار داشت: به جهت شیوع کرونا بعضی از این شرکت ها در سال ۹۹ از نظر نرخ رشد درآمد تقویت شدند اما برخی دیگر هم تضعیف شده اند. بررسی نشان داده است که شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک رشد بیشتری را تجربه کرده اند. دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: تفکیک این آمار هم نشان داده است که شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال میزان نرخ رشدی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته اند که این نرخ رشد در ارتباط با میزان فروش این شرکت ها می شود. وی افزود: اما در حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای آنلاین سال قبل این شرکت ها بیشتر از ۵۰ درصد رشد درآمدی داشته اند. محمدی دلیل این افزایش درآمد را بروز اتفاقات مهمی همچون شیوع کرونا عنوان نمود که سبب شده مردم به استفاده از ابزارهای دیجیتال روی آورده و کالاهای آنلاین خریداری کنند. وی اظهار داشت: از طرفی سواد دیجیتالی مردم افزایش پیدا کرده و این مورد در کنار پشتیبانی از کسب و کارها با اختصاص پهنای باند، رونق این حوزه را به دنبال داشته است. دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه نرخ رشد پهنای باند در سالهای اخیر قابل مقایسه با چند سال قبل نیست، تصریح کرد: دولت با در اختیار قرار دادن پهنای باند مناسب به کسب و کارها توانسته از این کسب و کارها حمایت ویژه ای به عمل آورد. در کنار این موضوع، بحث حمایت های مالی هم به رونق کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال کمک کرده است. وی ضمن اشاره به این که سبد حمایتی کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و هم منابع وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تأمین می شود، افزود: در سال ۹۹ وزارت ارتباطات به کسب و کارهای آنلاین خرد بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تا ۲۰۰ میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده پرداخت کرده است. محمدی اضافه کرد: سال قبل صندوق نوآوری و شکوفایی هم در چارچوب تسهیلاتی بالغ بر ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از شرکتهای دانش بنیان و استارت آپ ها حمایت کرده است که نزدیک به ۴۰ درصد این مبلغ یعنی ۴ هزار میلیارد تومان آن به تسهیلات حوزه اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است. به نقل از ایشان، ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی هم سال قبل به صورت مستقیم مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را در چارچوب گرنت و وام به شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال مختص کرده است. مجموع این حمایت ها سبب رشد شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و تحقق شعار جهش ساخته شده است.

You may also like