درحالیکه قبل از این، طبق گفته دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی هزینه سرویس پیامک در این بانک ها همچنان حداکثر ۱۵ هزار تومان است و برنامه ای برای افزایش این هزینه وجود ندارد، بررسی های حاکی از آنست که تعدادی از بانکهای دولتی هزینه سرویس پیامکی خودرا افزایش داده اند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، قبل از این تعدادی از بانکهای خصوصی مبادرت به افزایش هزینه سرویس پیامکی خود از ۱۵ به ۳۰ هزار تومان کردند که دلیل آن افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات اعلام گردید.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به این مساله اظهار داشت که هنوز تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک ها گرفته نشده است اما احتمال اینکه در آینده نزدیک این نرخ به سبب هزینه های بانک ها دراین زمینه افزایش یابد، وجود دارد.
بعد از این، حالا تعدادی از بانکهای دولتی هم با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام نموده اند که بمنظور ارسال پیامک تراکنش های واریز و برداشت از حساب شما مبلغ ۲۰ هزار تومان برای کارمزد سالانه کسر می شود.
پیگیری های ایسنا از بانک تجارت دراین زمینه حاکی از آنست که با افزایش تورم، هزینه ها و مجوزهای بانک مرکزی این افزایش ۱۰ هزار تومانی در هزینه سرویس پیامکی این بانک صورت گرفته است.
قبل از این بانک تجارت برای سرویس پیامکی خود از مشتریان ۱۰ هزار تومان دریافت می کرد که حالا این مبلغ به ۲۰ هزار تومان بالا رفته است.
از طرف دیگر، پیگیری های ایسنا از شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی برای دریافت جزییات مربوطه و اینکه آیا مجوز افزایش هزینه سرویس پیامکی به بانک ها داده شده است یا خیر؟ بی پاسخ ماند و این شورا تا حالا پاسخی در این راستا نداده است.
لازم به ذکر است که بانک ها دلیل افزایش هزینه سرویس پیامکی خود افزایش هزینه بانک ها چون هزینه مخابرات می دانند، درحالیکه طبق گفته رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزایش قانونی و منطقی تعرفه باتوجه به شرایط در حال پیگیری است و هنوز اجرا نشده است.You may also like