به گزارش سئو بوی اپل اپلیکیشنی را از اپ استور خود حذف نمود که در ظاهر یک بازی مخصوص کودکان اما در واقع قمارخانه آنلاین بود.
به گزارش سئو بوی به نقل از تلگراف، یک اپلیکیشن جعلی در اپ استور اپل کشف شده که در ظاهر یک بازی کودکانه به نظر می آید اما در واقع یک قمارخانه آنلاین بوده که فقط برای کاربران خارج از آمریکا ظاهر می شود. این اپ «Jungle Runner ۲k۲۱» نام دارد و در اصل توسط تیم اپ استور تأیید شده بود. با این وجود دارای کد مخفی بود که آنرا از یک بازی ساده به قمارخانه آنلاینی تبدیل می کرد که افراد بدون اطلاع اپل می توانستند با پول واقعی قمار کنند. البته این اپ پس از کشف ماهیت از اپ استور حذف گردیده است. بعضی از کاربران در کشورهای خاصی که این اپ را دانلود کرده بودند به جای بازی کامپیوتری با وب سایتی روبرو می شدند که دارای یک قمارخانه آنلاین بود. کوستا الفتریو یکی از توسعه دهندگان اپلیکیشن ماهیت واقعی آنرا کشف کرده است. او در اینباره می گوید: اپ برای دریافت تاییدیه اپ استور وانمود می کند یک بازی کامپیوتری است و در آمریکا شبیه یک بازی بسیار ساده برای کودکان کار می کرد. البته این اپ چند ماه در اپ استور حضور داشت و حتی دو آپدیت هم دریافت کرده بود. توسعه دهنده این اپلیکیشن، یک اپ دیگر هم دارد که دقیقاً همین ماهیت را دارد. بعضی کاربران در ترکیه و بخش هایی از اروپا می توانستند این قمارخانه آنلاین را ببینند.


منبع:

You may also like