ارسال پیامک در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه هزینه های متفاوتی دارد و با استفاده از سیمکارت های دائمی و اعتباری، از حداقل ۸.۹ تا حداکثر ۲۷.۴ تومان را شامل می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، با گسترش پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی که از اینترنت بهره می گیرند، استفاده از خدمات تماس و پیامک اپراتورها کاهش یافته است، علیرغم این هم چنان در مواقعی که شبکه اینترنت برقرار نیست و یا به علل دیگر، کاربرانی هستند که با استفاده از خطوط سیمکارت، مبادرت به ارسال پیامک کنند.
ارسال پیامک در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه، همچون همراه اول، ایرانسل و رایتل و هم چنین بسته به دائمی یا اعتباری بودن این سیمکارت ها قیمت متفاوتی دارد که تعرفه ی آن در وبسایت هر یک از اپراتورها آمده است.
هزینه هر صفحه پیامک فارسی با سیمکارت های دائمی همراه اول، ۸.۹ تومان است. این عدد برای پیامک هایی که به زبان انگلیسی نوشته شوند، ۲۲.۲ تومان به ازای هر صفحه خواهد بود. همینطور ارسال پیامک با سیمکارت های اعتباری همراه اول، به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۰.۶ تومان هزینه دارد و با ارسال هر صفحه پیامک انگلیسی هم کاربران باید ۲۶.۴ تومان بپردازند.
در اپراتور ایرانسل دائمی، هزینه هر صفحه پیامک فارسی ۹.۹ تومان است. این عدد برای پیامک هایی که به زبان انگلیسی نوشته شوند، ۲۲.۲ تومان به ازای هر صفحه خواهد بود. هزینه ارسال پیامک با سیمکارت های اعتباری ایرانسل هم به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۱.۶ تومان بوده و هر صفحه پیامک انگلیسی هم برای کاربران ۲۷.۴ تومان هزینه خواهد داشت.
تعرفه ارسال پیامک با سیمکارت های دائمی اپراتور رایتل، ۹.۸ تومان به ازای هر صفحه پیامک با زبان فارسی است. در حالیکه ارسال هر صفحه پیامک به زبان انگلیسی در این سیمکارت ها، ۱۶.۹ تومان هزینه دارد. هم چنین کاربران برای ارسال پیامک با استفاده از سیمکارت های اعتباری رایتل به ازای هر صفحه به زبان فارسی ۱۱.۵ تومان می پردازند و ارسال پیامک به زبان انگلیسی هم ۲۳ تومان به ازای هر صفحه هزینه دارد.
منبع:

You may also like