به گزارش سئو بوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در جهت تقویت و توسعه شبکه های اختصاصی و شناسایی سکوهای بومی نرم افزار محور (SD-WAN) در شبکه ملی اطلاعات، فراخوانی منتشر نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، فراخوان شناسایی شرکتهای دارای سکوی بومی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر گردید. این فراخوان به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در اجرای مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران و هم مصوبات شورایعالی فضای مجازی در مورد شبکه های اختصاصی دستگاه ها انتشار یافته است. مطابق با این فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با استناد به بندهای ۳۱، ۲۶، ۲۲، ۲۱، ۳ ماده ۷ اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات بالادستی تقنینی مربوط در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات، در جهت همگامی با فناوری های مرتبط به روز رسانی شده، نسبت به شناسایی شرکتهای داخلی که توانایی تولید و توسعه سکوی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) برای توسعه و تقویت شبکه های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات دارند، اقدام نماید. توانایی مدنظر برای شناسایی این شرکت ها شامل موارد زیر است: – سازگاری با انواع اتصالات شبکه عبارتند از MPLS، LTE/۵G، ADSL/VDSL و غیره – رابط گرافیکی برای مدیریت یکپارچه شبکه گسترده (WAN) – امکان پیکربندی آخر به آخر (End to End)، قالب سازی(Configuration Template) و خودکارسازی (Automation) مستقیم گره های لبه از راه مدیریت مرکزی – امکان تعریف توپولوژی های مختلف به ازای هر VPN – مانیتورینگ دستگاههای لبه و عرضه گزارش های آماری از وضعیت برنامه های کاربردی – امکان multi-tenancy کنسول مدیریتی برای مدیریت شبکه های مختلف روگستر (Overlay) – امکان استفاده از کلیه مسیرهای ارتباطی موجود (Multi-Link Aggregation) و انتخاب مسیر پویا و توانایی برقراری تعادل در چندین اتصال شبکه – استفاده بهینه از مسیرهای شبکه برای کاهش هزینه ها و افزایش گذردهی تونل های شبکه (WAN Optimization) – نظارت بر عملکرد برنامه ها بر روی لینک های ارتباطی و انتخاب بهترین مسیر بر مبنای نیازمندی های برنامه های کاربردی (Application Visibility & Application-aware routing) – مسیریابی متمرکز و پویا با استفاده از معماری SDN و به روزرسانی شدن مسیرها در لبه به ازایِ هر توپولوژی و VPN – استفاده از ZTP (Zero Touch Provisioning) در دستگاههای لبه برای ایجاد اتصال امن و خودکار به شبکه – تعریف توافقنامه های سطح سرویس مختلف به ازای هر برنامه از راه اندازه گیری کیفیت مسیر و مدیریت پهنای باند – اتصال امن سایت به سایت (Site to Site) بین لبه های شبکه – پشتیبانی از اتصال به سرویسهای Third Party – تعریف سیاست های امنیتی سازمان به صورت متمرکز و یکپارچه – End to End Segmentation روی شبکه روگستر (Overlay) در این فراخوان به منظور تحقق نیازمندی ها در مورد مبحث SD-WAN از کلیه شرکت هایی که طبق قوانین و مقررات جاری کشور مجاز به انجام فعالیتهای فنی در حوزه شبکه و نرم افزار هستند و دانش، تجهیزات و راهکارهای بومی در این ارتباط دارند، دعوت به همکاری شده است. این فراخوان برای شناسایی اولیه در مورد توانمندی بخش خصوصی کشور انتشار یافته و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ زمان داده شده است که متقاضیان مدارک و مستندات خویش را به معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران عرضه کنند.

You may also like