سئو بوی: پژوهشگران یکی از شرکت های دانش بنیان سامانه هوشمند مبتنی بر فناوری های مکان محور برای مدیریت مزارع کشاورزی تولید کردند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به طراحی و عرضه این سامانه از طرف یکی از شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: این سامانه امکان ترکیب با سایر داده های برداشت اطلاعات مانند سنسورهای زمینی مثل سنجده های دما، رطوبت خاک و هوا را نیز فراهم نموده است. این یکپارچگی می تواند به کاهش هزینه ها و افزایش راندمان سامانه های نظارت بر مزارع کمک نماید.
وی ادامه داد: این نقشه ها شامل نقشه های تراکم و سلامت گیاهان، محتوای آبی، تنش تغذیه ای (عدم توازن دریافت کود ازته و سایر مواد مغذی) و مانند آنها است. این نقشه ها هر ۶ روز یک دفعه و بعد از گذر ماهواره از آن محدوده، در دسترس کابران قرار می گیرد.
منطقی اشاره کرد: از خاصیت های این سامانه، امکان ارائه خدمات در لایه های مختلف مانند تصویر خام، تصویر پردازش شده، نقشه های سفارش ای و مانند آنها است که سایر شرکت های خدماتی در حوزه کشاورزی می توانند با دریافت اطلاعات این سامانه بصورت اجاره نرم افزاری از این زیرساخت استفاده کنند.
به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی، “ست پلت” سامانه هوشمند سفارش گر کشاورزی مبتنی بر فناوری های مکان محور است که با پردازش اتوماتیک تصاویر ماهواره ای سنجش از دور “سنتینل ۲ ” اتحادیه اروپا و با زیرساخت محاسباتی قوی خود، نقشه هایی را برای مزارع طراحی می کند که کشاورزان برای تمامی زمین ها، بخصوص مزارع بزرگتر از ۵ هکتار می توانند بجای سرکشی دوره ای زمین، به محدوده های تعیین شده در این نقشه ها مراجعه و نسبت به رفع مشکلات مزرعه اقدام نمایند.
منبع:

You may also like