سئو بوی: هم اکنون در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۵۵ مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشور می رساند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، سرعت اینترنت از مواردی است که همیشه برای کاربران دغدغه بوده و یکی از شاخصهای کیفی خدمات اینترنتی شمرده می شود و وب سایت Speedtest فاکتورهای جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می کند.
بر این اساس تا ماه ژانویه ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۶.۷۴ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۳۷ میلی ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۱.۲۸ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی ثانیه بود.
طبق آخرین آمار منتشرشده در اسپیدتست، تا ماه فوریه سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۶.۹۴ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۷.۵۲ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۱.۷۹ مگابیت برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی ثانیه است.


رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه فوریه ۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی (۱۷۷.۱۶ مگابیت برثانیه)، قطر (۱۷۱.۱۵ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۶۶.۴۱ مگابیت برثانیه)، چین (۱۴۸.۶۲ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی (۱۱۹.۰۶ مگابیت برثانیه) متعلق می باشد.
همین طور رتبه یک تا پنج اینترنت پهن باند ثابت در جهان، به ترتیب به سنگاپور ( ۲۳۸.۵۹ مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ (۲۳۱.۷۰ مگابیت برثانیه)، تایلند (۲۱۷.۷۰ مگابیت برثانیه)، رومانی (۲۰۵.۸۹مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۹۷.۲۷ مگابیت برثانیه) متعلق می باشد.
هم اکنون متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۵.۵۷ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۴۷ اینترنت موبایل، مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۸۴ از میان ۱۴۱ کشور رسانده است. این در حالیست که در ماه ژانویه ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۶.۰۹ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۳۹ مگابیت برثانیه بود.


همین طور طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران هم اکنون از اوکراین و فیلیپین کندتر و از موریس و سورینام سریع تر است.


هم اکنون در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۵۵ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۳۵ مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشور می رساند. این درحالی است که در ژانویه ۲۰۲۱ در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۴۲ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲ مگابیت برثانیه بود و ایران در جایگاه ۱۳۱ قرار داشت.
همین طور طبق این آمار، اینترنت ثابت ایران هم اکنون از سومالی و نیکاراگوئه کندتر و از توگو و تانزانیا سریع تر است.


منبع:

You may also like