وزارت ارتباطات اعلام نمود که با راه اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات، ماهانه بیشتر از ۱۲۰ میلیون تراکنش میان دستگاههای دولتی انجام می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، وزارت ارتباطات ضمن اشاره به راه اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات در جهت تحقق دولت الکترونیک بعنوان گامی در جهت تحقق ایران هوشمند اعلام نمود: شاید شما هم گرفتار مراحل طولانی و پیچیده و وقت گیر گرفتن مجوز و استعلام برای کارهای روزانه شده اید؛ گاهی برای گرفتن مجوز یک کسب و کار مجبور هستید ۵۴ مرحله را بین ۱۸ وزارت خانه و یا سازمان طی کنید که کاری وقت گیر و آزاردهنده است. از طرفی در هر جایی که مردم به صورت رودررو و مستقیم با کارکنان وزارت خانه ها و سازمان ها سروکار دارند، احتمال بروز فساد هم بیشتر می شود. در این صورت یک سازوکار سریع و مطمئن لازم است که بتواند جایگزین رفت و آمد حضوری مردم باشد و گرفتن مجوزها و پاسخگویی به دستگاه ها هم آسان و سریع صورت گیرد. بنابراین مرکز ملی تبادل اطلاعات بوجود آمده تا با اتصال همه دستگاههای دولتی از راه مسیری امن و مستقل از اینترنت، تبادل اطلاعات و داده های مورد نیاز هر فردی به سادگی و با دقت و سرعت صورت گیرد. با پیوستن بیشتر وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی، تبادلات این مرکز در هر ماه به بیشتر از ۱۲۰ میلیون تراکنش میان دستگاههای دولتی رسیده است و هر روز با پیوستن تعداد بیشتری از سازمانها به این مرکز، تعداد تراکنش ها هم بیشتر می شود و این یعنی ماهانه حداقل از انجام ۱۲۰ میلیون نامه نگاری و رفت و آمد اضافی بین دستگاههای اداری و اجرایی، پیشگیری شده است. با اتصال همه دستگاه ها به این مرکز، دیگر نیازی به نگهداری انبوهی از کپی اسناد و مدارک و شناسنامه و عکس و سایر مدارک کاغذی نیست و احتمال جعل و فساد در نظام اداری و اجرایی کشور به حداقل می رسد.


منبع:

You may also like