آمار مقدماتی نشان داد هزینه چین برای پژوهش و توسعه در سال ۲۰۲۰ معادل ۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود.

به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، آمار مقدماتی اداره ملی آمار چین نشان داد هزینه چین برای برای پژوهش و توسعه در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۰.۳ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ رشد داشت و به ۲.۴۴ تریلیون وون (۳۷۷.۸ میلیارد دلار) رسید. این پایینترین نرخ رشد در پنج سال قبل و کمتر از رشد ۱۲.۵ درصدی هزینه در سال ۲۰۱۹ بوده است.

سران چین در کنگره ملی خلق که هفته جاری شروع می شود، مقرر است جزئیات تدابیر بیشتر به منظور پشتیبانی از خودکفایی در فناوری و نوآوری را اعلام کنند. حزب کمونیست حاکم همینطور در این همایش سالانه، اهداف اقتصادی و سیاستهای دیگر را برای سال جاری، پنج سال آینده و تا آخر سال ۲۰۳۵ اعلام خواهد نمود.

سیاستهای آمریکا که به دنبال مقابله با رشد مداوم چین هستند، فوریت جدیدی به تلاش چین برای خودکفایی در فناوری بخشیده اند. چین متعهد شده است طراحی فناوریهای ۵G، تولید نیمه رسانا و سایر فناوریهای مهم برای مرحله بعدی توسعه اقتصادی را تسریع کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، آمار مقدماتی در ارتباط با هزینه پژوهش و توسعه تحت بازنگری قرار خواهند گرفت و آمار نهایی سال ۲۰۲۰ بعدا منتشر می شوند.

منبع:

You may also like