ساترا نسبت به اظهار بی اطلاعی وزیر ارتباطات نسبت به تخلفات ترافیک اپراتورهای همراه واکنش نشان داد.

به گزارش سئو بوی به نقل از روابط عمومی ساترا، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر «ساترا» ضمن اشاره به اظهار نظر وزیر ارتباطات اطلاعیه ای را صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
«پیرو اظهارنظر وزیر محترم ارتباطات در مورد ورود ساترا به محاسبه غیرقانونی هزینه ترافیک رسانه های صوت و تصویر فراگیر توسط اپراتورهای همراه به اطلاع می رساند:
۱. ضمن استقبال از ورود دیرهنگام وزیر محترم ارتباطات به مبحث تخلفات ترافیکی اپراتورها، ورود ساترا به این حوزه بر مبنای شکایات مختلف کاربران بعضی از رسانه های صوت و تصویر فراگیر به این سازمان در خصوص محاسبه غیرقانونی هزینه ترافیک بین الملل در رسانه های داخلی بوده است و ساترا بعنوان تنظیم گر رسانه های صوت و تصویر فراگیر، احقاق حقوق کاربران این رسانه ها را جزو مسئولیت ذاتی خود می داند. بدیهی است همانطور که بارها در نامه ها و بیانیه های قبلی ساترا اعلام شده است، حوزه ورود قانونی این سازمان به رسانه های صوت و تصویر فراگیر محدود می شود و اصل این تخلف در سمت اپراتورها اتفاق افتاده است که همین مسئولیت قانونی علت ارجاع و نامه نگاری ساترا با وزیر محترم و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
۲. بعد از نامه نگاری معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و عدم دریافت این موضوع، در جلسه مرکز ملی فضای مجازی مورخ ۲۰ بهمن ۹۹ که با حضور دبیر شورایعالی فضای مجازی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات برگزار شده بود، به صورت مبسوط عنوان شد ولی همچنان در انتظار ورود قاطع آن سازمان محترم و شاهد تداوم این تخلف از جانب اپراتورهای تلفن همراه و برداشت غیرقانونی هزینه از جیب کاربران رسانه های صوت و تصویر فراگیر هستیم.
۳. ساترا به منظور مستند کردن تخلفات برای پیگیری های بیشتر، مبادرت به راه اندازی سامانه دریافت شکایات کاربران رسانه های صوت و تصویر فراگیر در مورد محاسبه غیرقانونی ترافیک آنها کرد که تا کنون گزارش های واصله حاکی از گستردگی این تخلف و اکتساب هزینه های قابل توجه غیرقانونی توسط اپراتورهای تلفن همراه بوده است.
۴. با عنایت به این که پیگیری های ساترا نشان داده است این شیوه درآمدزایی اپراتورهای همراه حداقل به مدت دو سال انجام شده، همانگونه که پیش از این عنوان شد انتظار از وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری هر چه سریع تر این تخلف و عودت تمام مبالغ کسرشده از حساب کاربران به آن هاست.»


منبع:

You may also like