سازمان ثبت دامنه اروپایی (Eurid) مهلت داده شده به کاربران انگلیسی نام دامنه eu. برای عمل به مقررات جدید بعد از بریگزیت را سه ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، هنوز دهها هزار نفر در انگلیس وب سایتها و آدرس ایمیل با پسوند eu. دارند که از شروع ژانویه معلق شده است اما حالا سه ماه برای عمل به مقررات جدید اعلام شده بعد از بریگزیت مهلت یافته اند و بعد از آن پسوند دامنه اروپایی آنها حذف می شود. سازمان ثبت دامنه اروپایی مهلت جدید را بعنوان فرصتی برای مالکان انگلیسی نام دامنه اروپایی اعلام نمود تا بتوانند از این فرصت برای عمل به مقررات جدید استفاده کنند.

مهلت فرآیند جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ به انتها رسید و این کشور از شروع سال ۲۰۲۱ دیگر قسمتی از این بلوک نیست و از ین جهت، خیلی از شهروندان انگلیسی حق داشتن نام دامنه eu را از دست می دهند.

طبق مقررات اتحادیه اروپا، وب سایتهایی با نام دامنه eu. نمی توانند به شهروندان غیراتحادیه اروپا که در کشوری خارج از این بلوک سکونت دارند اختصاص داده شوند. کاربران ابتدا تا ۳۱ مارس ۲۰۲۱ برای به روزرسانی جزئیات ثبت نام وب سایتشان فرصت داشتند.

سازمان ثبت دامنه اروپایی اعلام نموده که بیش از هشت هزار دامنه. eu از انگلیس که معلق شده بودند، حالا باردیگر احیا شده اند و برای ۷۳ هزار مالک انگلیسی که هنوز به مقررات عمل نکرده اند، مهلت سه ماهه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۱ داده می شود. از اول ژوییه کسانی که اطلاعات ثبت وب سایت خودرا آپدیت نکنند، نام دامنه آنها در وضعیت حذف شده نشان داده خواهد شد و سپس بطور دائمی نام دامنه شان را از دست می دهند و نام دامنه مذکور برای ثبت عمومی از ژانویه ۲۰۲۲ موجود خواهد بود.

مالکان دامنه برای عمل به مقررات اتحادیه اروپا، باید اطلاعات ثبت شده را تغییر دهند و یا یک نشانی در داخل اتحادیه اروپا ارائه نمایند یا سکونت خود در یکی از کشورهای عضو این بلوک را اعلام کنند یا شهروندی اتحادیه اروپا را ثابت کنند. نام دامنه این عده بعد از تغییر و ثبت اطلاعاتشان، به سرعت احیا خواهد شد.

کمیسیون اروپا در ابتدا پیشنهاد کرده بود نام دامنه eu. متعلق به شهروندان انگلیسی بعد از بریگزیت فورا حذف شود که خشم حدود ۳۰۰ هزار مالک انگلیسی نام دامنه eu. را برانگیخته بود.

بر اساس گزارش زدنت، منتقدان می گویند این اقدام برخلاف رویه صنعت است که اجازه می دهد اسامی دامنه به مهلت انقضای طبیعی شان برسند و حق مالکیت را نقض می کند.
You may also like