مسابقه طراحی و ساخت منظومه IoT ماهواره مکعبی در چارچوب یک طرح شتابدهی فناوری در سطح سامانه و زیرسامانه به صورت مناقصه واگذار می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از سازمان فضایی ایران، هادی جلیلی سرپرست اداره کل توسعه کسب وکارهای فضاپایه در اینباره اظهار داشت: مسابقه طراحی و ساخت منظومه IoT ماهواره مکعبی در چارچوب یک طرح شتابدهی فناوری در سطح سامانه و زیرسامانه هفته جاری روی سامانه مناقصات قرار می گیرد. وی اظهار داشت: از متقاضیانی که توانایی و علاقه مندی اجرا و راهبری این طرح شتابدهی را دارند دعوت می شود در این مناقصه شرکت نمایند. این مقام مسئول در سازمان فضایی ایران اضافه کرد: در این طرح شتابدهی که با دوره آموزشی طراحی و ساخت منظومه IoT ماهواره مکعبی شروع می شود، نفرات یا تیم های شرکت کننده در این طرح، تحت هدایت و مشاوره مجری طرح و با نظارت سازمان فضایی ایران، مراحل طراحی مأموریت تا ساخت ماهواره مکعبی را طی می کنند و هزینه های خرید، ساخت و تست بر مبنای امتیازات کسب شده، برای تیم ها تأمین می شود. جلیلی شناسایی و ساماندهی استارت آپ ها و کسب وکارهای شکل گرفته در حوزه فناوری های ماهواره (سطح سامانه و زیرسامانه) را یکی از اهداف مهم این طرح دانست. وی اظهار داشت: هر یک از تیم ها باید طراحی و ساخت دو یا سه ماهواره مکعبی را با هدف اثبات فناوری «ارتباط بین ماهواره ای» انجام دهند. با توجه به اینکه مبحث کاربرد یک منظومه ساده IoT (اینترنت اشیا) هم بخشی از مسابقه است از علاقه مندان دعوت می شود تحقیقات و بررسی های خویش را آغاز کنند. سرپرست اداره کل توسعه کسب وکارهای فضاپایه افزود: به منظور پشتیبانی از تعداد بیشتر تیم ها، مجری طرح با هماهنگی و نظارت سازمان فضایی ایران مبادرت به جلب حامی مالی و یا سرمایه گذار خواهد نمود. با جلب حامی مالی و سرمایه گذار، ضمن عرضه جوایز به نفرات برتر تیم ها در سطح سامانه و زیرسامانه، امکان جلب سرمایه گذار برای این تیم ها هم مهیا می شود. وی نزدیک شدن به شرایط تجاری شدن این حوزه را یکی از نتایج برگزاری این مسابقه عنوان نمود و افزود: این مسابقه دوره ای بسیار سودمند برای آشنایی علاقه مندان و ترغیب آنها به فعالیت در حوزه فناوری های ماهواره ای (سطح سامانه و زیرسامانه) خواهد بود.


منبع:

You may also like