مدیرعامل شرکت ملی پست از خرید بیش از ۴۰۰ هزار کتاب در نمایشگاه مجازی آگاهی داد و اعلام نمود ۲۵ درصد خریدها تحویل شده وباقی سفارش ها نیز در بازه های زمانی که برای خریداران مشخص شده، ارسال می شود.
رمضانعلی سبحانی فر در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: در نمایشگاه مجازی کتاب، ناشران غرفه مجازی دارند و کتاب های خودرا در معرض دید مردم قرار دادند و مردم از آن سامانه خرید می کنند. بعد از آن ناشران بسته های کتاب ها را برمبنای خریدی که انجام شده در پاکات خود قرار می دهند و به دفاتر ثابت پستی تحویل می دهند که به مرکز تجزیه مبادلات می آید. سپس پیامکی برای خریدار ارسال می شود که بسته شما تحویل پست شده و پیامی که بسته به مسافت، یک بازه زمانی مشخص شده تا برای خریدار ارسال شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه کتاب ها بر چه اساس در بازه زمانی برای خریداران ارسال می شود؟ بیان کرد: بسته به اینکه خریدار در کدام استان باشد، برای مثال در استان تهران که بیشتر ناشران آنجا قرار دارند و یا استان هایی مانند سیستان و بلوچستان که فاصله بیشتری تا تهران دارند، این بازه زمانی متفاوت می باشد و در پیامی که برای کاربران ارسال می شود هم این بازه زمانی مشخص شده که کتاب تحویل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پست اظهار نمود: تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه، بیش از ۴۰۰ هزار کتاب خریداری شده، ۲۴۵ هزار کتاب تحویل پست شده، ۱۶۷ هزار در حال آماده سازی در ناشرین است و ۶۷ هزار از ۲۴۵ هزار تحویل خریداران شده است که شامل ۲۵ درصدخریدها می شود و باقی سفارش ها نیز در بازه های زمانی که مشخص شده ارسال می شود.
سبحانی فر افزود: نمایشگاه تا روز جمعه تمدید شده و در این بازه زمانی که حداکثر آن تعریف شده، به دست افراد خواهد رسید وتاخیری نخواهد داشت. همین طور کتاب ها برابر استانداردهایی که ما تعریف کردیم و از. آتجایی که بسته را پست تهیه نمی کند، بلکه انتشاراتی ها به ما تحویل می دهند، اگر برابر استانداردها باشد، کتاب ها کمترین خسارت را می بینند.You may also like