سئو بوی: خراسان رضوی طبق گزارش جدیدی که روز گذشته انتشار یافت، بیماری همه گیر کووید-۱۹ شرکت های جهانی را بر آن داشته است تا به عملیات محلی و انعطاف پذیرتر روی آورند.
به نقل از بیزینس، این گزارش که توسط اجلاس جهانی تولید و صنعتی سازی (GMIS) و شرکت مشاوره پرایس واتر هاوس کوپرز (PwC) ارائه شده است، نشان میدهد که خیلی از شرکتها از فعالیت در سطح جهانی به یک مدل تلفیقی از عملیات «جهانی محلی» منتقل شده اند.
در این گزارش آمده است، بااین وجود، فرصت ها و خطرات مربوط به جهانی محلی سازی – روشی برای اداره یک تجارت جهانی که به اندازه کافی سریع است تا با نیازهای محلی نیز سازگار باشد – در کشورهای مختلف متفاوت می باشد.
آنیل خورانا، مدیر PwC در ایالات متحده اظهار داشت: «بحران کووید-۱۹ هنگامی رخ داد که زنجیره های تامین جهانی از قبل تحت فشارهای جدید تعرفه ها و محدودیت های ناشی از اختلافات تجاری بودند.»
عمل متعادل سازی باتوجه به جهانی محلی سازی ممکنست برای کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما در اصل به عملیات جهانی سریع و چند مکانه، استفاده از فن آوری و دیجیتال سازی برای اطمینان از بینش و تصمیمات مبتنی برداده، شفافیت و انعطاف پذیری بیشتر و حتی کار آیی بهتر متکی در مقیاس کمتر از جهانی متکی است.
در این گزارش که بر خاورمیانه، آلمان، هند، ایالات متحده، انگلیس و چین متمرکز بود، آمده است که مشاغل برای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از همه گیری باید جایگاه محلی خود، استفاده از رباتیک در تولید و تدارکات را افزایش و مدل هزینه تولید و منابع را تغییر دهند.
این مطالعه به دنبال جلسات پنل آنلاین در سری دیجیتال GMIS تهیه شده است. در این جلسات که طی چند ماه گذشته برگزار شد، بحث تغییر بیش از پیش به سمت جهانی محلی سازی در مقیاس ملی به سبب همه گیری و تاثیر آن بر عملیات و زنجیره های تامین بحث شد.
بدر العلما، رئیس کمیته سازمان دهی GMIS اظهار داشت: «دیجیتالی سازی برای به کارگیری و اجرای استراتژی های موفقیت جهانی مهمست.»
اگر تولیدکنندگان نتوانند قدرت دیجیتالی شدن را تشخیص دهند، احیانا شاهد از بین رفتن قدرت رقابتی خود خواهند بود. در سرتاسر خاورمیانه، کشورها با داشتن اولویت بالقوه انقلاب دیجیتال، دائما به دنبال راه هایی برای پشتیبانی از سازمان ها هستند.
باوجود چالش های ناشی از همه گیری، PwC معتقد می باشد که خاورمیانه برای یک سفر موفقیت آمیز در جهانی محلی سازی به خوبی آماده شده است.
بشار الجواری، شریک PwC خاورمیانه اظهار داشت: «در سالهای اخیر کشورهای خاورمیانه سرمایه گذاری گسترده ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) انجام داده اند تا وابستگی خودرا به درآمد نفت کاهش دهند.»
«درنتیجه، تولیدکنندگان در خاورمیانه حالا به فناوری برای مدرن سازی و بومی سازی زنجیره های تامین و تولید دسترسی دارند.»
منبع:

You may also like