به گزارش سئو بوی دولت پاکستان از طریق اندازی یک سیستم پرداخت فوری دیجیتال اطلاع داده که راست نام دارد و با هدف تقویت روند دیجیتالی شدن اقتصاد این کشور ابداع شده است.

به گزارش سئو بوی به نقل از زد دی نت، سیستم پرداخت دیجیتال جدید دولت پاکستان ابزاری مؤثر، کم هزینه و سریع برای صاحبان مشاغل کوچک و افراد عادی توصیف شده تا از این طریق بتوان به سرعت و با استفاده از ابزار دیجیتال پرداخت های مختلف را در فضای مجازی انجام داد.
این سیستم پرداخت، مورد پشتیبانی بانک مرکزی پاکستان است و به افراد فقیر و حاشیه نشین هم امکان می دهد تا بدون احتیاج به رجوع حضوری به بانک ها بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند. ۴۰ درصد از جمعیت پاکستان را افراد فقیر و با درآمد اندک می سازند که تنها ۱۴ درصد از آنها دارای حساب بانکی هستند.
مرحله اول راه اندازی سیستم راست مبتنی بر ایجاد یک ماژول پرداخت دیجیتال است که دیجیتالی کردن روند پرداخت حقوق و دستمزد و دیگر پرداخت های سازمان ها و ادارات دولتی را تسهیل می کند. در مرحله دوم مشاغل کوچک و بازرگانان می توانند از این خدمات بهره مند شوند و در مرحله سوم دیگر علاقمندان از خدمات مورد اشاره بهره می گیرند.
سیستم دیجیتال مورد اشاره شامل عرضه خدمات پرداخت فردی هم هست و تمهیدات مختلفی برای ایمن سازی آن در نظر گرفته شده است.

You may also like