به گزارش سئو بوی شرکت وینگ از زیرمجموعه های گوگل که در زمینه تولید پهپاد فعالیت می کند، قوانین پیشنهادی دولت آمریکا برای مدیریت پهپادها را ناقض حریم شخصی دانست.

به گزارش سئو بوی به نقل از ورج، بر مبنای تغییرات تازه ای که در قوانین به پرواز درآوردن پهپادها در آمریکا اعمال شده، تقریباً تمامی پهپادهایی که در این کشور به پرواز در می آیند باید موقعیت مکانی خویش را به صورت لحظه به لحظه بگونه ای گزارش کنند که برای نهادهای اطلاعاتی و قضائی ایالات متحده در دسترس باشد.
اگر چه بهانه وضع این قانون، افزایش امنیت ملی اعلام شده، ولی این کار سبب نقض حریم شخصی افراد و شرکتهای به پرواز درآورنده پهپادهای مذکور می شود و امکان دارد اطلاعات حساس آنها هم به دست شرکتهای رقیب یا نهادهای فاقد صلاحیت بیفتد.
گوگل به صراحت نسبت به این مورد اعتراض کرده و شرکت وینگ زیرمجموعه آن، اخطار داده که وضع چنین قانونی نتایج خطرناکی برای مشتریان انواع پهپاد خواهد داشت. بعنوان مثال این قانون باعث افشای مبدا و مقصد پهپادها، محل زندگی گیرندگان بسته های ارسالی از راه پهپادها و اطلاعات خصوصی دیگر خواهد شد.
این شرکت افزوده مردم آمریکا نمی پذیرند که چنین اطلاعات خصوصی از آنها به دست نهادهای دولتی بیفتد و بنابراین باید این نوع قوانین کنترل و نظارت تغییر کند و چنین اقداماتی در آسمان قابل پذیرش نمی باشد. مقامات دولتی هنوز در این حوزه واکنشی از خود نشان نداده اند.


منبع:

You may also like