سئو بوی: بگفته سرپرست مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور، بعضی از پاکت ها مانند گذرنامه و گواهینامه که ارسالشان به صورت نیابتی انجام می شود، چاپشان فرآیندی دارد که ممکنست طول بکشد و اما اینطور بنظر می رسد که این تاخیر در پست اتفاق افتاده است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، در طول ماه های گذشته، بواسطه افزایش فرآیندهای آنلاین و خریدهای اینترنتی، فعالیت شرکت پست هم چندین برابر شده است و فراهم نبودن زیرساخت ها، نارضایتی هایی هم از تاخیر در ارسال بسته های پستی ایجادکرده است. پروسه پست متشکل از سه ضلع نیرو، فضا و زمان است که اگر هر کدام از این بخش ها با مشکل مواجه شوند، پروسه پستی را مبتلا به اختلال می کنند.
همین طور نیروی انسانی خستگی و مریضی دارد، از طرف دیگر از زمانی که بسته به باجه پستی تحویل می شود، تا زمانی که باید به مرکز مبادله برسد و به مقصد ارسال شود، یک زمان بندی دارد و مانند دوی امداد، اگر یکی از این مراحل تاخیر داشته باشد، در مراحل دیگر اثر می گذارد. پارامتر دیگر، فضایی است که بسته های پستی در زمان تجزیه و مبادله نیاز دارند. قبل از این، پایه پست بر اساس پست نامه و پاکت بوده و الان که به سمت بسته رفته، مشکل فضا را برای این شرکت به وجود آورده است.
خدمات پستی شامل G2C (دولت به مشتری) و B2C (بیزینس به مشتری) است. در کنار خریدهای اینترنتی که این روزها بواسطه شیوع ویروس کرونا افزایش یافته و انتقال آن بوسیله پست انجام می شود، این شرکت همین طور بواسطه ظرفیت و تکلیف قانونی که در قانون برنامه ششم صراحتا اشاره شده، مکلف است خدمات نیابتی میان دستگاهی را انجام دهد. قسمتی از مرسولات شامل گذرنامه، گواهی نامه، کارت سوخت، ابلاغیه های دادگستری و پرونده های قضایی بوسیله پست جابه جا می شود.
بااینکه در هفته های گذشته به سبب افزایش بار ترافیکی به شرکت پست و مشکلات فضا و زمان، ارسال بسته های پستی با تاخیر مواجه بوده، اما بگفته مهدی مقصودی – سرپرست مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور- با راه اندازی یک مرکز تجزیه مبادلات جدید، تا حدودی مشکل فضا حل شده تا پروسه پستی چابک تر جلو برود. و هم اکنون تاخیرها خیلی کم شده و مرسوله بیشتر از دو روز در پست نمی ماند.
مقصودی همین طور به ایسنا درباره خدمات نیابتی اظهار داشت: یک مرسوله پستی بیش تر از ۱۵ روز نمی تواند در باجه های ما بماند و حتی اگر نتوانیم به گیرنده تحویل بدهیم، باید آنرا برای فرستنده بفرستیم. اما بعضی از پاکت ها مانند گذرنامه و گواهینامه که ارسالشان به صورت نیابتی انجام می شود، چاپشان فرآیندی دارد که ممکنست طول بکشد و چند روز بعد از زمانی که پیامک تحویل را به مشتری می فرستند، پاکت را به پست تحویل می دهند و اینطور بنظر می رسد که این تاخیر در پست اتفاق افتاده است.
منبع:

You may also like